studieforbunden_220x50
    

Verksamhetsplan 2015

Under 2015 kommer Folkbildningsförbundet  att intensifiera opinionsarbetet för att synliggöra studieförbundens och folkbildning ens betydelse för människa och samhälle samt studieförbundens roll som viktiga aktörer i samhällsutvecklingen samt lyfta studieförbundens verksamhet kring demokrati, musik och med unga arbetslösa.

Därutöver kommer året präglas av utveckling av arbetet med etik‐och kvalitets‐ frågor, validering av generella kompetenser, lansering av en helt ny version av datasystemet Gustav och fortsatt nordiskt och europeiskt samarbete i syfte att särskilt hävda studieförbundens intressen.

Folkbildningsförbundet ska vara en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden i gemensamma frågor.

Hela vår verksamhetsplan för 2015 kan du läsa här:
  Verksamhetsplan Folkbildningsförbundet 2015