Vi är...

Ny rapport: Första länken. Sju av tio tror att etableringen av utrikes födda kvinnor lyckas bättre om studieförbund och civilsamhället spelar en aktiv roll.

Nyhetsrum

Om folkbildning

10medlemmar

Kalendarium

september

torsdag 27 september
Bokmässan

oktober

tisdag 9 oktober
Samverkanskonferens

november

tisdag 6 november
Folk & bildning 2018

Demokrati

Etablering

#ViMåstePrata