Vi är...

Ny rapport: Första länken. Sju av tio tror att etableringen av utrikes födda kvinnor lyckas bättre om studieförbund och civilsamhället spelar en aktiv roll.

Nyhetsrum

Om folkbildning

10medlemmar

Kalendarium

november

tisdag 6 november
Folk & bildning 2018

oktober

november

Bokmässan 2018

Folk och bildning 2018

#ViMåstePrata