Studieförbunden i samverkan
är bransch- och intresseorganisation
för de nio studieförbunden.

studieförbund
samarbetsföreningar
unika deltagare

Bildning förenar Sverige

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.  

Studieförbunden samlar Sverige

Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Det kommer att drabba deltagarna hårt. Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. På nedskärningskartan kan du se hur försämringarna slår.

Läs om kampanjen #studieförbundensamlarsverige här.

Våra viktigaste frågor

Studieförbunden bedriver ett aktivt påverkansarbete i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och studieförbunden som bransch. Vi har tät och regelbunden kontakt med politiker och andra beslutsfattare på nationell nivå.

Läs mer om våra viktigaste frågor här

Etik och kvalitet

Ett av Studieförbundens prioriterade områden är etikfrågor och gemensamma överenskommelser mellan de nio studieförbunden. Arbetet ska värna och stärka den tillitsbaserade styrningen utifrån statens fyra syften.

Läs mer om våra kvalitets- och etikfrågor här.

Våra webbinarier

Studieförbunden gör regelbundet webbinarier på olika teman. Se våra webbinar i efterhand på vår facebooksida.

Vill du få information om kommande webbinarier? Anmäl dig till vårt utskick här.

ViMåstePrata

ViMåstePrata är en demokratisatsning inom folkbildningen. Vi erbjuder bildningsinsatser och gemenskap kring frågor som kräver fördjupning, samtal och samling.

Här kommer du till ViMåstePratas hemsida.

Våra medlemmar