Home Telefon

Välkommen till branschorganisationen

Studieförbunden

Bildning förenar Sverige

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.  

Foto: Nadja Hallström, Malin Sjösten samt Marja Beckman.

Bransch- och intresseorganisation​

Studieförbunden i samverkan är bransch- och intresseorganisation för Sveriges tio studieförbund.

Vi påverkar och opinionsbildar i folkbildningspolitiska frågor så att beslutsfattare ska ha en god kännedom om studieförbund. Vi driver och samordnar det gemensamma arbetet med etik- och kvalitetsfrågor för att utveckla och säkra kvaliteten i studieförbundens verksamheter. 

Vi stöttar samverkan i branschgemensamma frågor genom att vara en plattform för nätverk och erfarenhetsutbyte och förvaltar ett IT-system för studieförbundens verksamhetsredovisning.

Våra medlemmar


Ett folkbildningsgemensamt initiativ som stärker det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft i hela landet.