Vi är...

Ny rapport: Första länken. Sju av tio tror att etableringen av utrikes födda kvinnor lyckas bättre om studieförbund och civilsamhället spelar en aktiv roll.

Nyhetsrum

Om folkbildning

10medlemmar

Kalendarium

november

onsdag 21 november
Folkbildarforum Linköping

december

februari

tisdag 12 februari
Musikkonferens - Elixir II

Bokmässan 2018

Folk och bildning 2018

#ViMåstePrata