Att delta i studiecirkel skapar positiva vägar till arbetsmarknaden

​Ny nationalekonomisk analys om cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden visar att det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i en studiecirkel och att gå från arbetslöshet in i sysselsättning. Störst är sambandet hos gruppen utrikes födda.

"Studieförbunden gör verkligen skillnad i människors liv och har en viktig roll att spela, inte minst i etableringen av nyanlända"

– Det är första gången vi får resultat från en nationalekonomisk effektstudie av deltagande i studiecirklar. Analysen visar ett starkt samband mellan studiecirklar och minskad arbetslöshet. Studieförbunden gör verkligen skillnad i människors liv och har en viktig roll att spela, inte minst i etableringen av nyanlända, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

I gruppen utrikes födda mellan 20 och 30 år som var arbetslösa 2012 hade 57 procent av de som deltog i en studiecirkel fått jobb 2015 jämfört med 43 procent för de som inte deltagit. Detta gäller inte enbart arbetsinriktade studiecirklar utan också allmänna cirklar inom matlagning, språk, kultur, hantverk, musik med flera.

I rapporten framgår det bland annat att:

– Arbetslösa som deltagit i studiecirkel har en större sannolikhet att komma i arbete inom tre år än de som inte deltagit i studiecirklar.

– Det positiva sambandet mellan cirkeldeltagande och att få jobb är som störst för utrikes födda. Sannolikheten att gå från arbetslöshet till arbete är väsentligt större för utrikes födda som deltar i studieförbundens folkbildning jämfört med utrikes födda som inte deltar.

– Utrikes födda och kortutbildade som deltagit i studiecirkel har dessutom större sannolikhet än icke-deltagare att öka sin inkomst under de kommande tre åren.

Studien har genomförts av nationalekonomerna Lina Bjerke och Charlotta Mellander vid Internationella handelshögskolan i Jönköping på initiativ av Studieförbunden och i uppdrag av Folkbildningsrådet.

Rapport: “Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden – Studiecirklarnas geografiska spridning och betydelse för integrationen på arbetsmarknaden”.

Studieförbundens debattartikel i SvD Debatt 14/7: “Studieförbunden: Dra nytta av oss för integration”.