Demokratiturné med åtta stopp över hela landet

Under 2019 samlas nyckelpersoner inom folkbildningen för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter och hitta vägar framåt som inkluderar fler. Delaktighet är ledordet, och också nyckeln till en fungerande demokrati. #ViMåstePrata

Delaktighet är ledordet, och också nyckeln till en fungerande demokrati. #ViMåstePrata

Den hundraåriga folkbildningen fortsätter att i takt med tiden utveckla nya metoder för mötesplatser som främjar en demokratisk samhällsutveckling. På studieförbund och folkhögskolor över hela Sverige pågår livslångt lärande året om. Här möts människor med olika erfarenheter och bakgrunder, bildar och lär sig av och med varandra. Delaktighet är ledordet, och också nyckeln till en fungerande demokrati.

Hur bygger vi det respektfulla samtalet som motar bort polarisering och utanförskap? Hur tillvaratas medborgares engagemang och vilja att delta och påverka? Hur stärks människors delaktighet i samhällsutvecklingen över hela landet? Utifrån de frågeställningarna avgår samtalståget mot en öppnare demokrati, med stopp i Borås, Norrköping, Borlänge, Jakobsberg, Härnösand, Malmö, Örebro och Umeå. Dagarna genomförs inom ramen för folkbildningens demokratistärkande arbete #ViMåstePrata.

Missa inte Sverigepratar, den trollfria plattformen på nätet för samtal om viktiga frågor i samhälle och liv.

Turnéplan samt program hittar du på vimasteprata.org

Välkommen ombord!