”Palaces for The People – How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality Polarization, and The Decline of Civic Life"

Eric Klinenberg

Huvudtalare på årets Folk & bildning var Eric Klinenberg, professor i sociologi vid New York University. Han är också chef för Institute for Public Knowledge vid samma universitet. Han har skrivit en rad böcker, den senaste mycket uppmärksammad: ”Palaces for the people” betonar vikten av öppna sociala mötesplatser.

Demokrati bygger inte enbart på delade värderingar, utan också på delade mötesplatser. Eric Klinenberg gästar #Folk&bildning2018

Ett syfte med Folk & bildning är att vidga perspektiven i våra samtal, såväl som i den allmänna folkbildningsdebatten. Vi är därför mycket glada över att Eric Klinenberg, verksam som professor vid New York University gästar årets konferens. I sin senaste bok “Palaces for the people How social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life” pekar han på att demokrati handlar inte enbart om delade värderingar, utan också om delade mötesplatser.

Han är en välrenommerad skribent och har publicerat sig i bland annat The New Yorker, The New York Times Magazine, Rolling Stone, Time Magazine, Fortune, The Wall Street Journal, The Nation, The Washington Post, Slate, Le Monde Diplomatique och i The London Review of Books.

Tidigare böcker:

Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone (The Penguin Press, 2012)

Fighting for Air: The Battle to Control America’s Media (Metropolitan Books, 2007)

Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago (University of Chicago Press, 2002)

Här kan du besöka hemsidan för Institute for Public Knowledge.