Gerillaodling och jaktlag.

Vad har det med demokrati och bildning att göra?

En grundsten i studieförbundens folkbildning är uppsåtet att vidga individers förståelseperspektiv och deltagande via det praktiska kunnandet – må det vara att skriva dagordningar eller att karda ull. Men: är det ett naivt och alltför idealistiskt sätt att tala för folklig bildning? Och vidare: Vilka nya sätt kan det finnas att ringa in samtalet, ”folkbildandet” som kunskapsfält?  

Gerillaodling och jaktlag. Vad har det med demokrati och bildning att göra?  Om folkbildandet som kunskap #Folk&bildning2018

Panelsamtal med bland andra: Jonna Lappalainen (doktor i filosofi och centrumföreståndare vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola), Fredrik Lindstål (kulturnämnden Stockholms län, Centerpartiet), Sverker Sörlin (idéhistoriker och professor i miljöhistoria KTH, ordförande Folkuniversitetet)