Inkludering och delaktighet är självklara kännetecken för bra kultur!

Eller? 

Delaktighet och inkludering öppnar för mångfald och är därför självklara parametrar för kulturutövandet inom studieförbundens verksamhet. I det fria kulturlivet upplevs de istället som hämmande. Politiken anklagas ofta för att driva symbolpolitik det kommer till den fria kulturen. Liknande problematik - riktade anslag med politiska syften - gäller i allt högre grad folkbildningen. Är den enkla lösningen att politiken ska lägga sina ägg i rätt korg(ar)? 

Inkludering och delaktighet är självklara kännetecken för bra kultur! Eller?  Samtalet fortsätter på #Folk&bildning2018

Panelsamtal med bland andra: Christer Nylander ((L) ordförande kulturutskottet), Vasiliki Tsouplaki ((V) vice ordförande kulturutskottet), Stina Oscarson (regissör och debattör), Jeff Werner (professor i konstvetenskap SU), Nina Larsson (förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan)