Järvaveckan – Folkbildningsveckan

Studieförbunden deltar i den tredje upplagan av Järvaveckan och passar på att lyfta fram vikten av det goda samtalet som metod för integration och demokrati.

Att tala politik är silver. Att delta i samtal på lika villkor är guld. Att kombinera båda är folkbildning. #järvaveckan2018

– Politikerveckan i Järva är ett fantastiskt initiativ som vill föra det politiska samtalet närmare människorna. Folkbildningen, som demokratibärare, är en självklar del i detta, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

Frågor om demokratiskt deltagande, arbetsmarknad för nyanlända och den ojämlika tillgången till bildning och kultur står i centrum i årets valrörelse. En färsk Novusundersökning visar att det finns en stark tilltro hos allmänheten för de tio studieförbundens insatser för att stärka integrationen och motverka ökade klyftor.

Vilket stöd kan civilsamhället och de tio studieförbunden räkna med i arbetet mot segregation? Studieförbunden har bjudit in samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till ett samtal med företrädare för folkbildningen.

Under fredagen bjuder Studieförbunden också in till samtal kring det landsomfattande demokratiinitiativet ​#ViMåstePrata. Panelsamtal och läsning ur boken “Handbok för demokrater” kommer att lyfta frågor som Är demokratin verkligen hotad? Vilka mekanismer hotar demokratin i så fall och vad är samhällets ansvar?

Varmt välkomna!

Program:

FOLKBILDNING FÖR INKLUDERING – Onsdag 12 juni

Demokratiskt deltagande, arbetsmarknadsetablering och tillgång till bildning och kultur skiljer sig kraftigt mellan olika bostadsområden i Sverige. De senaste åren har flera partier lovat krafttag mot segregationen. En delegation mot segregation har inrättats och från och med i år kan civilsamhället söka statsbidrag för insatser mot segregation.

Vilken roll ska civilsamhället och studieförbunden spela i arbetet mot segregation? Hur kan de tio studieförbunden bidra för att minska klyftor och lyfta socioekonomiskt utsatta bostadsområden?

Bilder från seminariet:
[soliloquy id=”4184″]

DEMOKRATISAMTAL #ViMåstePrata
Seminariescen 2 | fredag 15 juni kl. 16:10-16:45

Företrädare för folkbildningen samtalar med utgångspunkt från demokratisatsningen #ViMåstePrata. Vi frågar oss Är demokratin verkligen hotad? Vilka mekanismer hotar demokratin i så fall och vad är samhällets ansvar? Läsning ur “Handbok för demokrater” (Natur & Kultur).

Mer folkbildning på Järvaveckan 2018:

TACK JAG MÅR INTE BRA
Seminariescen 4 | Måndag 11 juni kl.  18-19

Ett samtal om hur vi kan jobba för att tillvarata både kompetens och individ för ett hållbart arbetsliv för alla. Arrangör: ABF, We Link Sweden, Tagehus

SAMTAL OM DEMOKRATI
Seminariescen 1 | Fredag 15 juni kl. 17-18

Hur ska vi stärka dagens unga? Hur ska vi få fler att delta? Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Under rubriken Fakta, festligt och folkbildning arrangerar Stockholms läns bildningsförbund en rad aktiviteter i samarbete med studieförbundens lokala avdelningar.

Kontaktpersoner:

Hanna Midfjäll | hanna@studieforbunden.se | 070-713 31 50

Ebba Ringborg | ebba@studieforbunden.se | 072-565 52 22