Rapport: Därför är studieförbunden basen i svenskt musikliv

Med över 4000 replokaler och 100 000 musikutövare över hela landet utgör studieförbunden basen i svenskt musikliv. Men trots brett deltagande och ökad jämställdhet inom musikverksamheterna fortsätter kommunala nerskärningarna i anslagen till studieförbunden. Det innebär i förlängningen ett undergrävande av det lokala kulturlivet, menar Studieförbunden.

Jämställdhetsarbetet är högt prioriterat inom studieförbunden. Andelen musikutövande kvinnor har kraftigt ökat de senaste tio åren och är nu 38% av deltagarna.

– Studieförbundens musikrapport visar att studieförbunden är en vital del av Sveriges musikliv. Mycket breda grupper i alla landets kommuner deltar aktivt med att spela, skapa och framföra pop och rock, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

De tio studieförbunden samlar över 100 000 musikutövare varje år och arbetar aktivt för att fler ska kunna delta i musikverksamheterna. Jämställdhetsarbetet har hög prioritet och de senaste tio åren har andelen kvinnor kraftigt ökat som musikutövare inom studieförbunden visar siffror från rapporten ”Basen i svenskt musikliv”.

Josephine Forsman, trumslagare från Sahara Hotnights, deltog vid Studieförbundens musikkonferens Elixir II i Norrköping (12/2-19). För henne hade stödet från studieförbunden stor betydelse till framgångarna:

– Studiefrämjandets stöd var essentiell fram tills den dag mitt band Sahara Hotnights kunde stå på egna ben. Deras arbete bidrar till att Sverige är ett föregångsland vad gäller musik utomlands. Jag är stolt som boende i USA när jag pratar om de statligt finansierande organisationerna i Sverige som vi kallar studieförbund, som bland annat förstått att konsten och musiken är bland de viktigaste uttrycksmedlen vi har, säger Josephine Forsman.

De senaste 25 åren har de kommunala anslagen till studieförbunden skurits ner med två tredjedelar, trots att statistik de senaste åren visar att fler i dag deltar i studiecirklar, enligt Folkbildningsrådet. Några av de verksamheter inom studieförbunden som drabbas tydligast vid nerskärningar är kulturaktiviteter som musikverksamheten. Det visar ett flertal tidigare exempel på nerskärningar som kommuner drivit igenom.

  • – I förlängningen innebär nerskärningarna till studieförbunden att det lokala kulturlivet utarmas. Studieförbunden är helt avgörande för att ge fler chansen att själva spela musik, avslutar David Samuelsson.

Rapporten visar bland annat att de tio studieförbunden:

  • – Har ca 265 musikhus i fler än 100 av Sveriges kommuner med över 4000 replokaler.
  • – Samlar över 100 000 musikutövare varje år.
  • – Aktivt arbetar för ökad jämställdhet inom musikverksamheterna och där andelen kvinnor kraftigt ökat de senaste tio åren. I dag utgör kvinnor 38% av musikutövarna.
  • – Har 14 000 band/akter anslutna till sig, som i sin tur genomför 124 000 spelningar med 8 miljoner besökare årligen i Sverige.

För vidare kontakt och frågor om studieförbundens musikverksamheter, kontakta Studieförbundens utredare Ebba Ringborg, ebba@studieforbunden.se, 072 – 565 52 22.