lotta

lotta

Så stärker man demokratin och de ungas psykiska hälsa

Att stärka demokratin och den psykiska hälsan hos barn och unga. Om detta handlade femte stoppet på Bildningsresan. Ännu ett tema – som förstärktes av Ukrainakrisen – var studieförbundens förmåga att främja integrationen.  Länsbildningsförbundet i Söderhamn stod värd för arrangemanget…

Uppvisning i demokrati och nyanländas väg in i samhället

Studieförbunden stärker Sveriges 101-åriga demokrati och de öppnar vägar in i samhället för nyanlända. Ja, så kan man sammanfatta de personligt färgade exempel som visades upp på Bildningsresans fjärde station.  Upplägget vid varje sammankomst längs Bildningsresan är följande: Tre verksamhetsexempel…

Hållbarhet, folkbildning och kultur i en lyckad förening

Biologisk mångfald, kultur för att stärka nyanlända och asylsökande, och till sist – musik av två stjärnskott till rapartister. Allt detta i regi av studieförbunden presenterades på scen och via zoom på Bildningsresans tredje station, i Västerås. Studieförbunden i samverkans…

Samtal om folkbildning i ett utsatt och hoppfullt område

Demokrati, tillit och folkhälsa var tre övergripande teman när studieförbunden den 15 november visade upp goda exempel ur verksamheten i en samtalsturné, kallad Bildningsresan. Såväl särarter som likheter hos de tio förbunden lyftes fram. Det här stoppet i Göteborg, som…

Här får dagen en mening

Möten kring ett bi som surrar i pumpablommorna. En träffpunkt där ögon som varit tomma, glimmar igen. Kvinnor, nya i Sverige, som skapar sig ett bättre liv tillsammans. Folkbildning kan innebära så mycket och betyda så mycket för dem som…

Fri bildning i hela Sverige

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. Inom kort ger vi oss ut på en samtalsturné. Vi…