Basen i svenskt musikliv

14 000 band eller akter är idag anslutna till något studieförbund. Över 120 000 spelningar genomfördes 2017 över hela Sverige. De lockar i sin tur 8 miljoner besökare.

Med över 4000 replokaler över hela landet utgör studieförbundens folkbildning basen i svenskt musikliv

Läs hela rapporten Basen i svenskt musikliv

Siffrorna i rapporten synliggör studieförbundens betydelse för att skapa bredd i Sveriges musikliv. De senaste 20 åren har de kommunala anslagen till studieförbunden närmast halverats, trots att trenden visar att fler idag deltar i studiecirklar. Det skadar det lokala musiklivet. Det skadar en demokratisk bildningskultur. Det exkluderar individer som vill ge sitt bidrag till kulturen.

Hur svenskt musikliv påverkas på sikt när studieförbundens replokaler stängs, kurser ställs in och spelningar och konserter upphör kan vi inte säkert veta. Men vi vet säkert att utan studieförbundens musikverksamhet blir Sverige en mycket tystare plats.

Rapporten Basen i svenskt musikliv släpps 7 februari i samband med årets Folk & kultur.