De drabbas när studieförbunden skär ner

Rapporten visar på konsekvenser av nedskärningarna mot studieförbunden. Rapporten bygger på pressklipp om nedskärningar. Den visar bland annat att kulturen och glesbygden drabbas hårt.

I statsbudgeten för 2024 presenterade regeringen en nedskärning i anslaget till studieförbunden med 500 miljoner kronor, vilket motsvarar en tredjedel av studieförbundens årliga statsbidrag. Nedskärningen ska göras successivt över tre år. 2024 minskar statsbidraget till studieförbunden med 250 miljoner kronor.