Elixir II

På Studieförbundens andra nationella musikkonferens stod arbetet med demokrati, mångfald och jämställdhet inom musikverksamheten i fokus. Hur kan folkbildningen och musiken nå nya målgrupper i områden där vi i dag är svaga? Hur går vi vidare för att uppnå jämställdhet i musikverksamheten? På vilket sätt är studieförbundens musikverksamhet viktig i försvaret av demokratin?

Demokrati! Mångfald! Jämställdhet! Studieförbunden samlades i Norrköping till en kraftsamling för musik över hela landet

Program tisdag 12 feb

12:00 Lunch

13:00 Inledning av dagens konferencier Ametist Azordegan.

13:10 Keynote: Folkbildande musik! Estetik, mobilisering och föreningsliv, Johan Söderman, docent i musikpedagogik, pratade om musikens funktion i civilsamhället, dess demokratiska implikationer och om livslångt musikaliskt lärande med utgångspunkt i bl.a. förortsföreningar, hiphop i studieförbund och föreningen Fatta.

13:55 Basen i svenskt musikliv: Ebba Ringborg, utredare Studieförbunden, presenterade Studieförbundens musikrapport.

14:10 Diskussion och publikfrågor

14:20 Panelsamtal: Vilken betydelse har studieförbundens musikverksamhet för det lokala musiklivet och svensk demokrati? Medverkade gjorde: Azadeh Rojan Gustavsson, riksdagsledamot (S), Per Lodenius, riksdagsledamot (C), Johan Söderman, docent i musikpedagogik, Josephine Forsman, trummis i Sahara Hotnights. Moderator: Ametist Azordegan.

15:00 Paus och fika

15:30 Parallella seminarier och workshops i Vingen och Hemerycksalen.

16:40 Panelsamtal: Nästa steg för att uppnå jämställdhet inom studieförbundens musikverksamhet och erfarenheter från ”Statement festival”. Medverkade gjorde: Emma Knyckare och Gabriella Lönnroos, Statement Festival. Amber Watts, Kulturföreningen Podium, Annelie Johansson, Nätverket 50/50, Johan Sigerud, Sensus. Moderator: Ametist Azordegan.

17:30 Avslut. Egen tid till middagen.

19:00 Middag i Bistron

Program onsdag 13 feb

9:00 Inledning av dagens konferencier Thor Rutgersson och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden.

9:10 Folkbildningsrådets studie om mångfald i folkbildningens kulturverksamheter med Lars-Göran Karlsson.

09:25 Panelsamtal: Hur ökar vi mångfalden inom studieförbundens musikverksamhet och når nya målgrupper i områden där vi i dag är svaga? Medverkade gjorde: Linda Brandemark, områdeschef kultur, Bilda Uppsala, Rodrigo Bernal, verksamhetsutvecklare hiphop, ABF, Armita Ghazinezam, SV Umeå, Lars-Göran Karlsson, Folkbildningsrådet. Moderator: Thor Rutgersson.

10:10 Paus och fika

10:40 Parallella seminarier och workshops i Vingen och Hemerycksalen.

11:45 Avslutande ord

12:00 Konferensen slutade

Elixir är en studieförbundsgemensam konferens för musikhandläggare eller verksamhetsutvecklare på något av de tio studieförbunden. *Den första upplagan av Elixir hölls 2014 i Örebro.