Home Telefon

Etikarbetet inom studieförbunden

Ett av Studieförbundens prioriterade områden är etikfrågor och gemensamma överenskommelser mellan de tio studieförbunden. Arbetet ska värna och stärka den tillitsbaserade styrningen utifrån statens fyra syften. De tio studieförbundens arbete ska präglas av trovärdighet, öppenhet och ansvarsfullhet.

Demokratiförklaring

Folkbildningens pedagogik och människosyn är demokrati i praktiken. Med en gemensam demokratiförklaring så markerar vi det självklara i att hela verksamheten ska utgå från demokratiska värderingar.

Alla tio studieförbund står bakom demokratiförklaringen som beslutades av styrelsen för Studieförbunden i samverkan tisdagen 25 januari 2022.


Under hösten 2020 genomförde de tio studieförbunden en särskild granskning. Nedan presenteras vad den visade samt vilka åtgärder som nu görs för att säkerställa kvaliteten och motverka fel och fusk.

Stora delar av Studieförbundens etikarbete sker genom Etikgruppen, med en representant från varje studieförbund samt en ansvarig tjänsteperson på Studieförbundens kansli. Ordförande är generalsekreteraren.

I nedan PM redogör vi för hur samkörningen av data mellan studieförbunden i den utökade särskilda kontrollen gick till:

Studieförbundens gemensamma överenskommelser 2022:

Styrelsen för Studieförbunden i samverkan har fattat beslut om dessa överenskommelser 21-12-02.
I överenskommelserna finns de tio studieförbundens gemensamma tolkningar och rekommendationer av några av Folkbildningsrådet fastställda villkor.

Innehåll:

  • Om studieförbunden och folkbildningsverksamhet
  • Studieförbundens etiska förhållningssätt
  • Studieförbundens gemensamma överenskommelse om anordnarskap
  • Studieförbundens gemensamma överenskommelse om kulturprogram
  • Studieförbundens gemensamma överenskommelse om grundläggande ledarutbildning
  • Studieförbundens gemensamma överenskommelse om tillgänglighetsbidraget

Alla överenskommelser finnas samlade i ett huvuddokument. De enskilda överenskommelserna kan också laddas ner var och en för sig och skrivas ut.


Länkar:

Statens syften med att stödja folkbildningen
Statsbidragsvillkor för studieförbund 2021

Kontakt:
Eva Ekengren, 0708-55 30 67
eva.ekengren@studieforbunden.se