Folk & bildning

Folk & bildning är en årlig mötesplats om folkbildning hos de tio studieförbunden. Ett tillfälle att möta nya idéer och skapa nätverk samt lyssna till internationella perspektiv och jämförelser. Vi gör plats för politiska samtal, möten med deltagare, kultur och intressanta föreläsare.

Folk & bildning: politiska samtal, möten med deltagare, kultur och intressanta föreläsare.

Vi har genom åren bjudit in framstående forskare, publicister, beslutsfattare och opinionsbildare att samtala om de tio studieförbundens roll som demokratiaktörer. Huvudtalare: Eric Klinenberg (2018), Yascha Mounk (2017) och Mats Karlsson (2016).