Folk & bildning

Folk & bildning har varit en årlig mötesplats om folkbildning hos de tio studieförbunden. Ett tillfälle att möta nya idéer och skapa nätverk samt lyssna till internationella perspektiv och jämförelser. Vi har gjort plats för politiska samtal, möten med deltagare, kultur och intressanta föreläsare.

Folk & bildning: politiska samtal, möten med deltagare, kultur och intressanta föreläsare.

Vi har genom åren bjudit in framstående forskare, publicister, beslutsfattare och opinionsbildare att samtala om de tio studieförbundens roll som demokratiaktörer. Huvudtalare: Eric Klinenberg (2018), Yascha Mounk (2017) och Mats Karlsson (2016).

2019 genomfördes ingen Folk & bildning – konferens. Inget beslut är ännu taget om det blir någon konferens 2020.