Folk och bildning 2018

Folk & bildning är en årlig mötesplats om folkbildning hos de tio studieförbunden. Ett tillfälle att möta nya idéer och skapa nätverk samt lyssna till internationella perspektiv och jämförelser. Vi gör plats för politiska samtal, möten med deltagare, kultur och intressanta föreläsare.

För tredje året i rad anordnar Studieförbunden konferensen Folk & bildning. Tema: Studieförbundens frihet och mångfald

I år samlas vi under rubriken “Studieförbundens frihet och mångfald”. Vi bjuder in forskare, opinionsbildare, kulturarbetare, politiker och andra samhällsaktörer till panelsamtal, kulturinslag och föreläsningar.

Vi kommer bland annat att diskutera följande ämnen:

– På vilket sätt kan folkbildningen och studiecirkeln främja det demokratiska samtalet på internet? Hur omfattar vi webbaserade initiativ och folkrörelser?

– Inkludering och delaktighet som kvalitetsmarkörer för studieförbundens kulturverksamheter.

Plats: Kulturhuset, Stockholm
Tid: 6 november

Du är välkommen att anmäla ditt intresse att delta på årets Folk & bildning. Vi har ett mycket begränsat antal platser och kan inte garantera att du får en plats, men vi lovar att återkomma med besked. Fyll i vår intresseanmälan här.