Folkbildarfrukost

Med seminarieserien Folkbildarfrukost presenterar vi och diskuterar folkbildningens brännande frågor med inbjudna gäster i samband med rapportsläpp eller andra aktuella nyheter från Studieförbunden.

Med folkbildarfrukost gör Studieförbunden plats för gröten, engagemanget och den folkliga bildningens mångfald.

Foto: Nadja Hallström

“Folkbildningens utmaning och styrka är att den är som gröt: den gör oss gott, men konkurreras lätt ut när att allt annat är så väldigt tillgängligt”, så svarar Heidi Avellan, journalist och politisk chefredaktör för Sydsvenska dagbladet, apropå folkbildningens roll i dagens informationssamhälle.

Med folkbildarfrukost gör vi plats för gröten, engagemanget och den folkliga bildningens mångfald.

Vilken roll spelar studieförbunden och den ideella kulturen för att öka delaktigheten till kulturen? Under en period på 20 år har anslagen till studieförbunden närmast halverats, varför? Hur arbetar studieförbunden med insatser för utrikes födda kvinnors etablering? Det är några av de frågor som diskuterats. Fler avhandlas inom kort på en plats nära dig. Välkommen att delta!

Folkbildarfrukost annonseras på vår Facebooksida. Vill du få särskild inbjudan? anmäl dig till hanna@studieforbunden.se.