Folk & bildning 2018

För tredje året i rad hölls Studieförbundens konferens Folk & bildning den 6 november. Plats var Kulturhuset i Stockholm.

"Vi måste möta människor vi inte förstår, annars går det inte att överbrygga klyftorna" - Nina Larsson, vice ordförande Studieförbunden

”Många röster har höjts om vad folkbildningen ska ägna sig åt, vilka vi inte ska lägga tid på att inkludera. Men vi kommer fortsätta med vårt demokratiarbete. Folkbildningen är inkluderingens ideologi.” Med de orden inledde Studieförbundens ordförande Monica Widman-Lundmark Folk & bildning 2018 på temat studieförbundens frihet och mångfald. Under den tredje upplagan av bildningskonferensen stod inkludering, sociala infrastrukturer och kulturdelaktighet i centrum för samtal. I en samtid präglad av vidgade sociala gap frågar Folk & bildning: Hur breddas det demokratiska samtalet online? Är inkludering och delaktighet självklara kännetecken för bra kultur? Gerillaodling och jaktlag, vad har det med demokrati att göra?

Huvudtalare var den amerikanske sociologiprofessorn Eric Klinenberg som i sitt anförande pekade på hur demokratin inte enbart handlar om delade värderingar, utan också om delade fysiska rum för samvaro.

Eric Klinenberg. Foto: Adam Johansson.
Panelsamtal: En helt ny värld? Att bredda det demokratiska samtalet online. Medverkande Björn Appelgen, Emma Frans, Farida Al-bani och Showan Shattack. Konferencier: Ulrika Knutsson. Foto: Adam Johansson.
Panelsamtal: Inkludering och delaktighet är självklara kännetecken för bra kultur! Eller? Vasiliki Tsouplaki och Stina Oscarson. Övriga medverkande: Christer Nylander, Jeff Werner, Lars-Göran Wadén och Nina Larsson. Foto: Adam Johansson.
En skylt på dörren. Hur fortsätter vi att skapa öppna mötesplatser? Medverkande: Samuel Gustavsson, Ann-Sofie Henriksson, Omar Mustafa och Åke Marcusson. Foto: Adam Johansson
Klez is more. Foto: Lill Perby.
Panelsamtal: Gerillaodling och jaktlag. Vad har det med demokrati och bildning att göra? Medverkande: Jonna Lappalainen, Fredrik Lindstål, Monica Widman-Lundmark, Ingrid Rogblad, Ann-Katrin Persson, Sverker Sörlin. Foto: Adam Johansson.
Dans för Parkinson, Balettakademin Folkuniversitetet. Foto: Adam Johansson.