Home Telefon

Fri bildning i hela Sverige

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse.

Inom kort ger vi oss ut på en samtalsturné. Vi har valt att kalla den för Bildningsresan. Vi ska samtala med politiker från Kulturutskottet. Samtliga tio studieförbund deltar på någon ort och visar upp sin verksamhet.

På denna sidan kommer du att kunna ta del av våra berättelser från studieförbundens olika verksamheter runt om i Sverige. Vi startar i Kristianstad den 11 oktober. Du följer väl med?