ABF Gustav R2 (Upgrade), 2020-11-11

WINDOWSAPPLIKATIONER

Installationsprogram (med versionshantering)

GustavSetup
GustavUpdateDatabasesSetup
CrystalRuntime

.zip-filer (klipp och klistra installation)

Gustav.zip
GustavUpdateDatabases.zip

ÖVRIGA FILER

GustavBlanketter
GustavRapporter
OCRB-Font

WEBBSERVICE’AR

WebbKonfigurationsfiler

GustavNarvaroClient
GustavArrViaWebbClient
GustavWebAPI
GustavArkivClient

Gustav.API
Gustav.Web.Registration.API

Gustav.Etjanst

Studieförbundsspecifika filer

GustavABFEkonomiExport