Här får dagen en mening

Möten kring ett bi som surrar i pumpablommorna. En träffpunkt där ögon som varit tomma, glimmar igen. Kvinnor, nya i Sverige, som skapar sig ett bättre liv tillsammans. Folkbildning kan innebära så mycket och betyda så mycket för dem som deltar.  

Sjudande folkbildning

Kristianstad är en kommun som sjuder av folkbildning. Du ser och möter den på de mest skilda platser och sammanhang. Som i träddungen i bostadsområdet Gamlegården, där ABF ordnar studiecirkel i biodling. I centrala Kristianstad där Folkuniversitetet driver en träffpunkt för personer med funktionsnedsättning med 20 kurstillfällen att välja på varje vecka. Och bland de 217 utrikesfödda kvinnor i Kristianstad som deltagit i kurser i svenska och samhällsorientering hos Sensus för att komma närmare studier och arbete. 

– Det de här exemplen tydligt visar, är att studieförbunden bidrar till att stärka tilliten, människor emellan men också till samhället. Det är oerhört viktigt för ett fungerande demokratiskt samhälle, säger Christer Nylander (L), ordförande i riksdagens kulturutskott. 

Just att bygga tillit till samhället, inte minst bland utrikes födda som har varit ganska kort tid i Sverige är en utmaning som studieförbunden är väl medvetna om. I många av de satsningar som görs är det ett viktigt inslag. 

Stärkt självkänsla hos Sensus

Sensus kurs för utrikesfödda kvinnor, ”Tillsammans för ett bättre liv i Sverige” handlar om att erbjuda en trygg miljö där kvinnorna öppet kan prata om sina problem och livssituationer, samtidigt som de lär sig om det svenska samhället och får öva sig i att prata svenska i olika sammanhang. 

Träffarna har olika inriktning som till exempel arbetsmarknad, digitalisering, svenska språket och samhällsorientering. Men mest tid har lagts på kvinnohälsa. 

– Det är alltid deltagarnas behov och önskemål som styr kurserna och vi har velat jobba mycket med att stärka självkänslan och att leva ett hälsosamt liv, säger Buhaa Abdulrahaman som är projektledare hos Sensus. 

Foto: Nadja Hallström

Man vänder sig särskilt till de som av olika anledningar befinner sig långt från såväl arbete som studier och tanken är att i en trygg miljö kunna ge förutsättningar för ett bättre liv som utrikesfödd kvinna i Sverige. 

– Saker och ting har blivit mer begripliga och nu känner jag mig mer säker när jag är ute på olika platser. Jag gör framsteg, säger en av de deltagande kvinnorna. 

Närproducerad biodling med rötter i världen

Kursen i biodling i Gamlegården, lockar människor med olika nationaliteter och skapar en gemenskap och samhörighet som inte fanns tidigare. Det deltagarna hade gemensamt från början är att de alla älskar honung. En drivkraft så god som någon. 

– Vi ville skapa en mötesplats för de människor som bor i Gamlegården och som är ett sk utsatt område. Vi valde att satsa på biodling under parollen ”Närproducerad biodling med rötter i världen”. Gensvaret blev fantastiskt och tjugo personer kom till den första träffen, säger Ulf-Peter Honoré på ABF. 

Foto: Nadja Hallström

Som en positiv bieffekt av kursen som till stora delar hålls ute vid bikuporna, är mötet med områdets kolonister, som har sina lotter alldeles intill kuporna. Det har uppstått många intressanta samtal om natur, miljö och binas betydelse för växtligheten när kolonisterna har sett hur de nya bina har svärmat i odlingarna.  

– Kolonisterna har fått chans att engagerat berätta som sina grönsaker och de två närliggande intressena har blivit en positiv brobyggare i området. Det är flera av dem som har blivit så intresserade av biodling att de nu också går kurserna hos oss, säger Kerstin ”Sassa” Jönsson som är biodlare och kursledare. 

Några deltagare har skaffat sig egna kupor och de har tillsammans tagit fram andra produkter som salva och ljus av bivax. Allt det här har bidragit till en mer positiv syn på området som dras med en negativ klang. 

– Det väsentliga som folkbildningen gör är att skapa gemenskap och den leder till trygghet hos människor. Vi blir bättre när vi gör saker tillsammans, det ser vi av de här exemplen och det är det jag vill lyfta att folkbildningen verkligen gör bra, säger Anna Wallentheim (S), ledamot av riksdagens kulturutskott när hon tar del av exemplen under Bildningsresan i Kristianstad. 

Att åka buss på egen hand

”Jag hör hemma någonstans.” Det var vad Monica tänkte när hon första gången klev in på träffpunkten Koncensus som drivs av Folkuniversitetet. Det är en daglig träffpunkt för personer med funktionsnedsättning, som varje vecka erbjuder social samvaro och fler än 20 kurstillfällen att välja på. Det är frivilligt att delta och det är 50-60 personer kommer, de flesta dagligen.  

– Det finns så mycket roligt att välja på och det ger mig rutiner och tider att passa. Dagen får en mening. Och så är alla glada och hälsar, det gjorde ingen när jag satt ensam hemma i lägenheten varje dag. Det får mig verkligen att känna mig bättre, att jag har betydelse, säger Monica som deltar i Koncensus dagliga verksamhet. 

Foto: Nadja Hallström

Verksamheten drivs som en så kallade IOP mellan Kristianstad kommun och Folkuniversitetet och vänder sig till vuxna mellan 18 och 65 år. Det är stort fokus på lärande och på det friska hos deltagarna, på det de faktiskt kan göra. 

– Vi har sett så många som gått från att vara inneslutna till att våga röra sig ute i samhället, klarat av att åka buss på egen hand till exempel. Det är så härligt när det glimmar till i ögonen, som varit tomma under så lång tid. Folkbildningens betydelse kan inte bli tydligare än så, säger Björn Mikmar, verksamhetschef på Folkuniversitetet i Kristianstad.

Författare Christian Gustavsson