Läs också…

De tio studieförbunden befinner sig överallt i samhället med sin verksamhet. Fokusområdet under 2016 var asylsökande och under 2017 och 2018 är det demokrati och etablering av nyanlända som står högst på agenda.

Studieförbunden erbjuder verksamhet i alla Sveriges kommuner

Det finns andra ämnen som är både aktuella och angelägna där studieförbunden också gör stora insatser. Läs rapporter och om verksamhet 2017 m.m., som också belyser viktiga samhällsfrågor ur ett folkbildnings- och studieförbundsperspektiv.

Folk & bildning
Folk & bildning är en årlig mötesplats om folkbildning hos de tio studieförbunden. Ett tillfälle att möta nya idéer och skapa nätverk samt lyssna till internationella perspektiv och jämförelser. Vi gör plats för politiska samtal, möten med deltagare, kultur och intressanta föreläsare.

2017 anordnade Studieförbunden för andra året i rad konferensdagen Folk & bildning, en konferens där vi fokuserade på folkbildning och de tio studieförbundens roll som aktörer utifrån aktuella samhällsdiskussioner. Demokrati och Etablering av nyanlända var dagens teman. 2018 år konferens kommer att gå av stapeln den 6 november. Mer information kommer under våren.

Bildningstrender
Varje år tar Studieförbunden fram en rapport som belyser aktuella bildningstrender. 2017 års bildningstrender visar att unga är den som grupp som visar störst intresse att läsa sig nya saker och uttrycker en ökad vilja att lära sig mer om samhället och politik. Rapporten visar också att allmänheten väljer studiecirkeln som det mest populära sättet att lära sig nytt på.

Unga som varken arbetar eller studerar
Antalet unga som varken arbetar eller studerar ökar. De tio studieförbunden stärker och skapar meningsfullhet för dem som hamnar utanför.
Läs mer i rapporten Studieförbunden, de unga, arbetsmarknaden och framtiden.

Validering inom studieförbunden
Studieförbunden driver ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som validerar ungdomar mellan 16–24 år. Det handlar om att synliggöra vad unga människor kan, vad de varit med om och hur det kan översättas i kunskaper och verktyg. Läs mer på sidan om Validering inom studieförbunden.