Lathundar/Manualer GUSTAV

Här finner du några av GUSTAV:s funktioner förklarade.

Arbetsplan [2019-06-01]

Avvikelselistor[2019-11-28]

Bokföringsorder[2019-11-28]

Hantera avgift på arrangemang[2019-11-29]

Inkassohantering[2019-12-02]

Kalkyler i Gustav[2019-11-28]

Momshantering [2019-11-28]

Nytt Arrangemang[2019-11-28]

Slå samman personer[2019-11-28]

Status i Gustav desktop klienten [2019-06-01]

Webbpublicering [2019-11-28]

Elista vs. papperslista [2019-12-02]

Instruktioner för attestfunktionen i Gustav [2019-12-20] 

Skapa meddelandemall i Gustav [2019-12-20]