Materialbank

 • Ämne:

 • Typ av material:

 • Format

 • Språk:

Resultat

Musik betyder

 • Folkbildning
 • Skrift
 • pdf
 • Svenska

Om studieförbundens musikcirklar (från 2012).

Läge för dialog

 • Folkbildningspolitik
 • Skrift
 • pdf
 • Svenska

En studie om relationen mellan studieförbund och kommuner. (Från 2011).

Bildningstrender 2017 – Unga och samhällsintresset

 • Folkbildning
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I årets upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.
2017 års bildningstrender:
– Unga är den grupp som visar störst intresse att lära sig nya saker.
– Unga har en ökad vilja att lära sig mer om samhälle och politik.
– Hos allmänheten är studiecirkeln det mest populära sättet att lära sig nytt.

Bildningstrender 2016 – vad och hur vill svenskarna studera?

 • Folkbildning
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Tre bildningstrender 2016:
• Intresset för att lära sig språk från alla världens hörn är fortsatt starkt.
• Efterfrågan på att lära svenska som andra språk ökar.
• Det finns ett ökat intresse för flexibla former för lärande, exempel är distansstudier, möten via bloggar, workshops eller en studiecirkel kombinerat med helgkurser.

Unga folkbildare om framtiden

 • Folkbildning
 • Skrift
 • pdf
 • Svenska

En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid. I den här skriften är det unga medarbetare på studieförbunden som funderar och reflekterar över folkbildningen i dag och i morgon. De gör det utifrån vilka de är och utifrån var i folkbildningsvärlden de befinner sig, med den verksamhet de arbetar med. (Från 2011)

Ny kunskap och kontakt

 • Studiecirkelmaterial
 • pdf
 • Svenska

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande. Studiecirkelmaterial.

Verksamhetsberättelse 2015

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015

Verksamhetsberättelse 2013

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse 2014

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014

Verksamhetsberättelse 2006

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsbokslut 2006