Studieförbundens gemensamma överenskommelser

Styrelsen för Studieförbunden fastställde vid sitt sammanträde den 8 maj 2020 följande dokument:
– Studieförbundens etiska förhållningssätt
– Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om anordnarskap
– Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om kulturprogram
– Grundläggande cirkelledarutbildning
Dessa dokument är komplement till Folkbildningsrådets dokument, Statsbidrag till studieförbund 2020, Villkor och fördelningskriterier.

Den 19 februari 2020 fattade Studieförbunden beslut om två nya överenskommelser; Gemensam överenskommelse mellan studieförbund för samarbeten med föreningar och andra samarbetsparter samt Överenskommelse om tillämpning av tillgänglighetsbidraget, som också gäller tillsvidare.

Verksamhetsberättelse 2016

Vårt gemensamma arbete med folkbildning med asylsökande är den fråga som haft störst utrymme under året. De tio studieförbunden byggde upp en omfattande och väl fungerande verksamhet med asylsökande över hela landet. Värdet av den insatsen nådde ut brett och vi mötte ett starkt gensvar från myndigheter, politiker och andra organisationer. Det lade en god grund för att arbetet som ledde till att vi fick besked om resurstillskott flera gånger under året.