Bildningstrender 2017 – Unga och samhällsintresset

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I årets upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.
2017 års bildningstrender:
– Unga är den grupp som visar störst intresse att lära sig nya saker.
– Unga har en ökad vilja att lära sig mer om samhälle och politik.
– Hos allmänheten är studiecirkeln det mest populära sättet att lära sig nytt.