Studieförbundens gemensamma överenskommelser

Styrelsen för Studieförbunden fastställde vid sitt sammanträde den 8 maj 2020 följande dokument:
– Studieförbundens etiska förhållningssätt
– Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om anordnarskap
– Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om kulturprogram
– Grundläggande cirkelledarutbildning
Dessa dokument är komplement till Folkbildningsrådets dokument, Statsbidrag till studieförbund 2020, Villkor och fördelningskriterier.

Den 19 februari 2020 fattade Studieförbunden beslut om två nya överenskommelser; Gemensam överenskommelse mellan studieförbund för samarbeten med föreningar och andra samarbetsparter samt Överenskommelse om tillämpning av tillgänglighetsbidraget, som också gäller tillsvidare.