Verksamhetsberättelse 2016

Vårt gemensamma arbete med folkbildning med asylsökande är den fråga som haft störst utrymme under året. De tio studieförbunden byggde upp en omfattande och väl fungerande verksamhet med asylsökande över hela landet. Värdet av den insatsen nådde ut brett och vi mötte ett starkt gensvar från myndigheter, politiker och andra organisationer. Det lade en god grund för att arbetet som ledde till att vi fick besked om resurstillskott flera gånger under året.