Home Telefon

Folkbildningsforskning

Är du intresserad av forskning om folkbildningens historia, metoder eller samhällsbetydelse? Eller letar du efter en forskare som kan föreläsa på en utbildning eller konferens? Här har vi samlat information om och länkar till organisationer och initiativ som bedriver, sprider eller stöttar forskning om folkbildning.

Föreningen för folkbildningsforskning (FFFF)

Föreningen för folkbildningsforskning vill främja och stimulera forskning om folkbildningens historia och nutida och framtida roller. Föreningen verkar för att skapa mötesplatser mellan forskare och folkbildare och bidra till spridning av forskning och andra studier om folkbildning genom att arrangera seminarier och konferenser kring aktuella ämnen. Verksamheten bygger i huvudsak på ideella insatser. Föreningen står öppen dels för enskilda personer, dels för folkhögskolor, föreningar samt institutioner och organisationer inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Studieförbunden är medlemmar i FFFF och är varje år med och samarrangerar Folkbildningens forskningsdag.

Besök föreningens hemsida här.

Nordisk databas med folkbildningsforskare

Databasen innehåller forskare från Danmark, Norge, Sverige och Finland, som under perioden 1998–2018 har forskat på offentlig utbildning, folkbildning och offentlig informationsverksamhet. Den är tillgänglig för alla och har flera inbyggda sökalternativ. Hemsidan är resultatet av ett gemensamt nordiskt projekt där bland annat det svenska utbildningsprogrammet Mimer vid Linköpings universitet och Studieförbunden deltagit. Projektet finansierades av Nordplus Ministerråds Nordplus-pool.

Besök databasen här.


Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning

Mimer inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Genom ett riksdagsbeslut gavs universitetet i uppdrag att ta ett nationellt ansvar för folkbildningsforskning. Mimer har ett nationellt ansvar att stödja och uppmärksamma folkbildningsforskning oavsett disciplin. Genom en mångfald av verksamheter – konferenser, seminarier och publicistisk verksamhet – skapar Mimer mötesplatser för folkbildningsforskare och forskningsintresserade praktiker.

Mimer leds i samråd med Mimerrådet, det nationella rådet för folkbildningsforskning. Rådet utses av Styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Rådet består av tre forskare från Linköpings universitet, tre forskare från andra universitet samt tre praktiskt verksamma folkbildare. Studieförbunden är adjungerade i Mimerrådet.

Besök Mimer här.