Hitta din folkbildningsforskare!

Nu finns en lättillgänglig hemsida för att hitta med forskare i de nordiska länderna som har deltagit i offentlig forskning kring folkbildning. "Vi hoppas att databasen kan skapa länkar mellan forskare och utövare," säger danskan Stine Hohwü-Christensen, som har varit en del av det nordiska projektet som skapade databasen.

Se databasen här

Användarvänlig

Stine Hohwü-Christensen är en av de drivande i projektet. Hon är nöjd med hur organisationer, utövare och forskare kan använda använda databasen.

”Alla inblandade är stolta över resultatet. Jag är glad att nästan alla vi hittade via projektscanningen ville vara i databasen. Sammantaget fick vi mycket positiv feedback, säger Stine Hohwü-Christensen.

Totalt innehåller databasen 170 forskare från Danmark, Sverige, Norge och Finland.

”Det har varit viktigt för oss att databasen är lätt för användare. Först och främst har vi ’taggat’ varje forskare med ämnesord kring den forskning de har gjort. Du kan söka direkt på orden. Dessutom innehåller databasen länkar till forskarnas egna sidor. Där kan du kan läsa om deras forskningsområde, hitta publikationer och kontaktinformation”, förklarar Stine Hohwü-Christensen från Dansk Folkoplysnings Samråd.


Bild: Stine Hohwü-Christensen.

Nordisk databas med folkbildningsforskare

Databasen innehåller forskare från Danmark, Norge, Sverige och Finland, som under perioden 1998–2018 har forskat på offentlig utbildning och offentlig informationsverksamhet. Det är tillgängligt för alla och har flera inbyggda sökalternativ.

Hemsidan är resultatet av ett gemensamt nordiskt projekt där bland annat det svenska utbildningsprogrammet Mimer vid Linköpings universitet, Studieförbundet, Sverige deltagit. Projektet finansierades av Nordplus Ministerråds Nordplus-pool.

Besök databasen här

Direktkontakt med forskarna

Det övergripande syftet med hemsidan är att stärka banden mellan forskare och offentliga organisationer och utövare.

”Det finns många möjligheter här. Våra medlemsorganisationer, skolor och föreningar upptäcka den forskning som finns inom deras område. Det är också ett bra ställe att hitta talare för konferenser, seminarier och årliga möten. Och får gärna kontakta forskarna med idéer för ny forskning. De flesta vill verkligen samarbeta med utövare”, säger Stine Hohwü-Christensen.

Mimer – svensk inspiration för grannländerna

Stine Hohwü-Christensen ser hur det svenska initiativet Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning – är en inspiration för grannländerna.

”Det finns en slående koppling mellan det relativt stora antalet svenska forskningspublikationer och förekomsten av ett kraftcenter som Mimer. Vi vill gärna starta något liknande i Danmark”, säger Stine Hohwü-Christensen.

Besök Mimer här.

Se Dansk Folkoplysnings Samråds artikel här.