Nyhetsflöde studieförbunden

 • av
  I ett pressat ekonomiskt läge har Hässleholms kommun dragit in allt ekonomiskt stöd till studieförbund. Något som drabbar Glädjebandet. –…Valde mellan studieförbund och fritidsgårdar Anledningen till att kommunen nu väljer att dra in allt ekonomiskt stöd till alla…
 • av Conny Bengtsson
  VarbergTrycket är hårt på dagens ungdomar och det är inte lätt vara sig själv. Nu startar ett studieförbund en kurs för att stärka…är hårt på dagens ungdomar och det är inte lätt vara sig själv. Nu startar ett studieförbund en kurs för att stärka tonåringar.
 • av Vad tycker du?
  SD:s tillväxt kan få förödande konsekvenser för folkbildning och kulturpolitik. Det skriver ABF i Jönköpings län.med 968 miljoner. Det gällde både generella anslag till studieförbund och folkhögskolor och men också insatser som exempelvis stöd…
 • av Helena Björklund 026-15 96 46 helena.bjorklund@mittmedia.se
  Jenna Najar, läkare och doktorand vid AgeCap, Göteborgs universitet, föreläste 6 februari för 70 personer om risk- och friskfaktorer vid…. Kognitiv svikt kan också vara tecken på demenssjukdom. Siv Nyberg Projektledare ”Musik som brobyggare hemma” Studieförbundet…
 • av
  Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. För­äldrar efterfrågar stöd och kunskap på många…och Familjens hus), Region Örebro, Kyrkorna i Kumla, Rädda Barnen, Folkhälsoteamet Sydnärke, Studiefrämjandet och Studieförbun­det…
 • av
  Salsa, mingelbingo och fika. Det var några av ingredienserna när Medborgarskolan i Karlstad för första gången arrangerade ett singelmingel…Med arrangemanget av ett singelmingel på Alla hjärtans dag vill Medborgarskolan lyfta fram att varken kärlek eller vänskap har…
 • av
  Region Stockholm och Stockholm stad inleder en utredning om misstänkt fusk inom regionens studieförbund. "Det ska röra sig om falska…. I år uppgår stödet till totalt 22 miljoner kronor. Vilka studieförbund som misstänks vill staden inte gå ut med, men…
 • av Katarina Erlingson
  Då och då tvingas man konstatera att kontrollsystemen för bidrag är näst intill obefintliga eller fallerar. Det senaste exemplet är…få hjälp av inbyggda kontrollsystem att upptäcka fusk och bedrägerier. Studieförbund och andra organisationer behöver medel även i…