Nyhetsrum

Nu avgår folkbildningens demokratiturné: Första destination Borås!

nyheter 2019-04-24 14:13:00

Under 2019 samlas nyckelpersoner inom folkbildningens demokratiarbete #ViMåstePrata för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter. Med åtta nationella samlingar utvecklas och uppmärksammas folkbildningens demokratiarbete.

Studieförbunden kommenterar: Övergångsregeringens budgetproposition för 2019

nyheter 2018-11-15 12:03:21

Övergångsregeringen har idag 15 november presenterat budgetpropositionen för 2019 med inriktning mot 2020 och 2021. Utgångspunkten för förslagen i propositionen är den budget som riksdagen har beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018. De justeringar som har gjorts är i huvudsak pris- och löneomräkningar och ändringar i anslag som avser regelstyrda transfereringssystem.I budgeten görs dock ingen uppräkning av anslagen till folkbildningen.

Folk & bildning 2018: Studieförbundens frihet och mångfald

nyheter 2018-11-06 07:20:59

- Folkbildningen och studieförbunden gör den största nyttan när den har full frihet att utvecklas i sin mångfald. I vår tid är behovet kanske större än någonsin av ställen som studieförbunden där människor kan mötas, samtala och lära av varandra, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson inför Folk & bildning 2019.

Bokmässan: Dahlior, släktforskning och det goda samtalet

nyheter 2018-09-24 14:49:53

Studieförbunden är på Bokmässan. Släktforskning, odling av dahlior, plast i havet, arabisk poesi och att brodera på stickat. Det är några av de ämnen som avhandlas. Vi tror att respekt uppstår i det jämbördiga samtalet mellan människor, allas olikheter till trots. Det kan ske i analysen av en god bok eller i en diskussion kring olika jordmån. När samarbete inleds, då är allt vunnet för demokratin.