Pressrum

Almedalsveckan: Det börjar med en cirkel - cirkeldeltagares vägar till kultur, arbetsliv och demokrati

nyheter 2019-06-18 16:07:00

Under parollen "​Det börjar med en cirkel - cirkeldeltagares vägar till kultur, arbetsliv och demokrati" åker Studieförbunden till årets Almedalsvecka. Under dagarna presenteras en ny nationalekonomisk analys av cirkeldeltagandets betydelse för vidare studier och arbete, besök av utbildningsminister Anna Ekström och diskussioner om hur nuvarande momsregler hindrar ideella organisationer.

Nu avgår folkbildningens demokratiturné: Första destination Borås!

nyheter 2019-04-24 14:13:00

Under 2019 samlas nyckelpersoner inom folkbildningens demokratiarbete #ViMåstePrata för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter. Med åtta nationella samlingar utvecklas och uppmärksammas folkbildningens demokratiarbete.

Studieförbunden kommenterar: Övergångsregeringens budgetproposition för 2019

nyheter 2018-11-15 12:03:21

Övergångsregeringen har idag 15 november presenterat budgetpropositionen för 2019 med inriktning mot 2020 och 2021. Utgångspunkten för förslagen i propositionen är den budget som riksdagen har beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018. De justeringar som har gjorts är i huvudsak pris- och löneomräkningar och ändringar i anslag som avser regelstyrda transfereringssystem.I budgeten görs dock ingen uppräkning av anslagen till folkbildningen.

Folk & bildning 2018: Studieförbundens frihet och mångfald

nyheter 2018-11-06 07:20:59

- Folkbildningen och studieförbunden gör den största nyttan när den har full frihet att utvecklas i sin mångfald. I vår tid är behovet kanske större än någonsin av ställen som studieförbunden där människor kan mötas, samtala och lära av varandra, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson inför Folk & bildning 2019.