Nyhetsrum

Järvaveckan – Folkbildningsveckan

pressmeddelanden 2018-06-05 14:46:00

Det finns en stark tilltro för de tio studieförbundens insatser för att stärka integrationen och motverka ökade klyftor. Det visar en färsk Novusundersökning som Studieförbunden presenterar i samband med årets politikervecka i Järva. Studieförbunden bjuder in samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till ett samtal om vilken roll studieförbunden ska spela i arbetet mot segregation.

Studieförbunden talar för Nordiska ministerrådet om hur folkbildningen kan bidra i etableringen

pressmeddelanden 2018-04-13 15:23:00

Idag, fredag 13 april, är Studieförbunden särskilt inbjudna till Nordiska ministerrådets konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor.

Studieförbunden står bakom #vimåsteprata

pressmeddelanden 2018-03-05 12:08:45

Den 4 mars 2018 publicerades en debattartikel med rubriken "Demokratin är hotad - och vi tänker försvara den" där tjugo opinionsbildare med hela folkbildningen i ryggen gör gemensam sak av att värna samtal, dialog och det öppna samtalet till demokratins försvar.

Svenskarnas intresse för bildning valåret 2018

pressmeddelanden 2018-02-01 11:10:08

Hela 95% av svenskarna vill lära sig mer om något nytt ämne under 2018, och 4 av 10 vill göra det genom en studiecirkel. Samtidigt upplever 43% av befolkningen sig inte vara delaktiga i samhällsutvecklingen.