Nyhetsrum

Demokrati och fritt civilsamhälle med posten!

pressmeddelanden 2018-12-13 10:33:56

Civilsamhället är kittet och skyddsnätet som håller ihop Sverige

10 000 läsare för demokrati

pressmeddelanden 2018-11-26 10:32:00

Handbok för demokrater har sålts i över 10 000 exemplar. I april lanserade Natur & Kultur boken, som är en kraftsamling av ett tjugotal författare för att väcka samtal om demokrati och samhällsengagemang. Intresset har varit oväntat stort.

Årets huvudtalare vid Folk & bildning 2018: Eric Klinenberg om "sociala infrastrukturer" vs. världsproblemen

pressmeddelanden 2018-11-01 17:39:21

Under Folk & bildning 2018 gästas konferensen av Eric Klinenberg som huvudtalare för att diskutera "sociala infrastrukturer" och den öppna mötesplatsens betydelse för demokratibygge.

Järvaveckan – Folkbildningsveckan

pressmeddelanden 2018-06-05 14:46:00

Det finns en stark tilltro för de tio studieförbundens insatser för att stärka integrationen och motverka ökade klyftor. Det visar en färsk Novusundersökning som Studieförbunden presenterar i samband med årets politikervecka i Järva. Studieförbunden bjuder in samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till ett samtal om vilken roll studieförbunden ska spela i arbetet mot segregation.