Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln: en mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

I en studiecirkel träffas en mindre grupp (ofta 3–10 personer) för att lära sig något tillsammans.

Alla studiecirklar har en ledare, en studieplan för vad man vill uppnå och någon typ av studiematerial.

Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre.

Deltagarna bestämmer tillsammans innehållet och målet med lärandet. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln.

Hela gruppen, ledaren och deltagarna bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i cirkeln.

Det finns tre olika typer av studiecirklar: En grupp av personer som själva tagit initiativ till cirkeln (kamratcirkel), cirkeln är en del av verksamheten i en förening, organisation eller arbetsplats (föreningscirkel) och en cirkel som ingår i studieförbundets program (annonscirkel).