Vad är en studiecirkel?

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra. Studiecirkeln är en modell för det, som möjliggör att en grupp människor går samman för att spela musik, lära sig ett språk, studera historia, spela in en podcast, skriva ett filmmanus, virka, snickra – eller bygga en rymdraket i Lego! Så länge det finns ett element av lärande och utveckling är allting möjligt.

  • I en studiecirkel träffas en mindre grupp (ofta 3–10 personer) för att lära sig något tillsammans.
  • Alla studiecirklar har en ledare, en studieplan för vad man vill uppnå och någon typ av studiematerial.
  • Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre.

Studieförbunden arbetar också med andra typer av folkbildningsverksamhet, där en stor grupp deltar eller träffarna är mindre regelbundna. Det ska alltid finnas ett alternativ för att lära och utvecklas tillsammans.

Starta en studiecirkel

Här kan du hitta mer information på några av de tio studieförbundens hemsidor om hur man startar en studiecirkel.

ABF – Starta en studiecirkel

Bilda – Starta och leda en studiecirkel

Folkuniversitetet – Starta egen studiecirkel

Ibn Rushd – Starta en cirkel

Medborgarskolan – Starta egen studiecirkel

NBV – Starta en studiecirkel

Sensus – Starta cirkel

Studiefrämjandet – Starta en studiecirkel