Hur startar du en studiecirkel?

Studiecirkeln är en liten grupp som möts för att lära tillsammans. Det finns studiecirklar i alla möjliga ämnen. Det ska finnas en studieplan och en ledare. Deltagarna är över 13 år. Många studiecirklar i olika ämnen erbjuds allmänheten. En stor del genomförs i samarbete med föreningar, för medlemmar och intresserade. Studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning är en vital del i de svenska folkFolkbildning över hela landet rörelsernas ryggrad. För oss är målet att ge verktyg åt vuxna att forma sin egen och sina barns framtid. Folkbildningen är en demokratibärare, en förutsättning för demokratins fortlevnad.

De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Hit kommer den som vill lära, skapa och utvecklas.

Andra cirklar startar på eget initiativ av en grupp som vill lära tillsammans. Här kan du hitta mer information på några av de tio studieförbundens hemsidor om hur man startar en studiecirkel.

ABF – Starta en studiecirkel

Bilda – Starta och leda en studiecirkel

Folkuniversitetet – Starta egen studiecirkel

Ibn Rushd – Starta en cirkel

Medborgarskolan – Starta egen studiecirkel

NBV – Starta en studiecirkel

Sensus – Starta cirkel

Studiefrämjandet – Starta en studiecirkel