Våra medlemmar

Studieförbunden är de nio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Vi agiterar för bildning och demokrati sedan 1903. Vi står för demokrati, folkbildning och kultur för alla. Verksamheten finns i landets alla kommuner.


Vi samlar de nio studieförbunden med drygt 350 medlems- och samverkansorganisationer, över
100 000 studiecirklar och mer än 175 000 kulturprogram per år (2022).

Foto: Stina Gullander
Foto: Sanna Lindberg