Home Telefon

Våra medlemmar

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Vi agiterar för bildning och demokrati sedan 1903. Vi står för demokrati, folkbildning och kultur för alla. Verksamheten finns i landets alla kommuner.


Vi samlar de tio studieförbunden med cirka 350 medlems- och samverkansorganisationer, över
240 000 studiecirklar och drygt 365 000 kulturprogram per år.Foto: Stina Gullander
Foto: Sanna Lindberg
Foto: Sanna Lindberg