Verksamhetsplan

Studieförbundens påverkansarbetet 2017 har två fokusområden: ”Folkbildning för etablering” och ”Demokrati”.

Det nya organisationsnamnet Studieförbunden har efter ett års användning visat sig ge en tydlig avsändare till den studieförbundsgemensamma kommunikationen. Under 2017 ska Studieförbunden fortsätta att stärka insatserna vad gäller opinionsbildning och påverkan samt de tio studieförbundens branschgemenskap.

Den positiva utvecklingen av folkbildningen med asylsökande är en central fråga för de tio studieförbunden och för vårt gemensamma arbete i Studieförbunden. Vår ambition är att studieförbunden ska få förutsättningar att erbjuda folkbildning under hela asylperioden och få en tydligare roll i etableringsprocessen.

Samhällsdebatten under året har präglats av misstro och djupa klyftor mellan olika grupper. Det finns kort sagt ett stort samhällsbehov av det arbete med bildning och kultur i ett grundläggande demokratiarbete som studieförbunden står för och har så lång erfarenhet av.

Verksamhetsplan 2017