Pandemi-information

Fysiska träffar i studieförbunden i relation till pandemin

2021-03-23

Med anledning av frågan om pandemin och fysiska träffar har styrelsen för Studieförbunden i samverkan beslutat följande:

Principen är att studieförbunden inte genomför fysiska möten men med undantag när myndigheterna angivit att fysiska träffar kan genomföras som exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2002 eller senare, aktiviteter för boende som blivit vaccinerade i särskilt boende för äldre eller smittsäkra aktiviteter som sker utomhus. Eftersom Pandemilagen ger länsstyrelserna ansvar för beslut och tillsyn finns en möjlighet att få deras ställningstagande till möjligheten att genomföra viss verksamhet.

Folkuniversitetet har valt att ställa sig vid sidan om denna överenskommelse.

Annica Dahl, ABF, var inte närvarande vid beslutsdelen av sammanträdet och deltog därför inte i beslutet som styrelsen fattade. Hon anser att beslutet borde haft följande lydelse: ”Principen bör vara att studieförbunden inte genomför fysiska möten innan myndigheterna tydligt angivit att fysiska möten kan genomföras.”

Styrelsen beslutade stämma av beslutet kring fysiska träffar vid styrelsemötet 6 maj.