Rapport:

Basen i svenskt musikliv

Har du någon gång spelat musik i ett band? I så fall har du sannolikt fått hjälp av eller samarbetat med något av de tio studieförbunden. Varje år samlas runt 90 000 personer för att spela populärmusik tillsammans inom något av de tio studieförbunden. Över hela Sverige erbjuder de tio studieförbunden replokaler, coachning, instrument, studiotid och kurser för att göra det möjligt för fler att spela musik, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

Öppna rapport

Utan studieförbunden tystnar Sverige. Läs Studieförbundens musikrapport 2019: Basen i svenskt musikliv.

2. I stället för pekpinnar: Musik

Fokus i all folkbildning, och så även inom musikverksamheten, är att lära av varandra och utvecklas tillsammans, snarare än att lyssna till och ta efter en expert som i förväg sitter på alla svar.

I praktiken innebär det här att det är vanligt att ledarskapet i musikcirklarna växlar mellan olika personer under olika perioder. Studiecirkelformen ger också förutsättningar för ett friare konstnärligt skapande där gruppen ges utrymme att utforska nya musikaliska uttryck utan pekpinnar.

Sverige har i internationell jämförelse en hög andel av befolkningen som engagerar sig ideellt. (Källa: Von Essen, Jegermalm, Svedberg (2015) Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014). Viljan att engagera sig och bidra till andras lärande märks inte minst bland de tiotusentals personer som varje dag bedriver folkbildning i studieförbundens musikverksamheter.

I 98,5 procent av musikstudiecirklarna är ledaren ideellt engagerad och oftast själv en av medlemmarna i bandet eller musikgruppen. Bara 1,5 procent av verksamheten inom populärmusik leds av arvoderade ledare.

Genom det deltagardrivna lärandet i studieförbundens musikcirklar blir bandet inte bara en plats där du lär dig spela ett instrument eller blir bättre på att sjunga. Lika mycket blir mötet i studiecirkeln en praktisk skola i demokrati där medlemmarna i gruppen tillsammans lär sig att lyssna på varandra och fatta gemensamma beslut. I processen att arrangera spelningar och att förbereda framträdanden ingår dessutom ett stort mått av projektledning.

Kapitel 1

En landsomfattande rörelse för musikskapande

Sammanfattning: Har du någon gång spelat musik i ett
band? I så fall har du sannolikt fått hjälp av eller samarbetat
med något av de tio studieförbunden.

Kapitel 3

Utan studieförbunden tystnar Sverige

Musikverksamheten är volymmässigt den största verksamheten inom
de tio studieförbundens folkbildning.

Kapitel 4

Hus för konstnärlig frihet

I drygt 100 av Sveriges kommuner driver studieförbunden egna musikhus, alltså hus med ett flertal replokaler och ofta med tillgång till studio och annan musikutrustning. Till skillnad från enstaka fristående replokaler …

Kapitel 5

Allt bredare deltagande

Närmare 90 000 personer deltar i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet med inriktning mot populärmusik varje år. Räknar vi även med körsång och folkmusik samlar studieförbunden tillsammans betydligt fler. Av deltagarna är ca 38 …

Kapitel 6

Folkbildning, demokrati och kultur för alla

Sen 2015 när många flyktingar kom till Sverige har de tio studieförbunden haft en omfattande verksamhet för asylsökande, främst i form av studiecirklar i svenska och samhällsorientering men också genom studier i musik! …

Kapitel 7

Ett livslångt musicerande

Allra mest deltar personer mellan 25 och 34 år. I åldern 35–44 år deltar män fyra gånger så ofta som kvinnor medan det bland de allra yngsta deltagarna istället är …

Kapitel 8

Nya musikskapare, nya ideal

Rock, hårdrock/metal och pop är fortfarande de tre vanligaste musikgenrerna enligt studieförbunden, men intresset för såväl singer-songwritergenren, som hiphop ökar och med det kommer nya former för själva musikskapandet. Mindre konstellationer, datorer och annan …

Kapitel 9

Publiken i centrum sju dagar i veckan

År 2017 arrangerade studieförbunden 124 000 spelningar, konserter och musikworkshops på 2 380 scener från norr till söder. Utslaget på hela året kan man säga att det i genomsnitt pågår 14 parallella …

Kapitel 10

Vi utmanar gamla strukturer

De tio studieförbunden är de enda som bedriver musikverksamhet inom populärmusik i alla Sveriges kommuner och utgör basen i det svenska musiklivets infrastruktur. Jämfört med Kulturskolan erbjuder studieförbunden en friare verksamhet för …

Kapitel 11

Om rapporten

I den här rapporten redovisas primärt resultat och analyser av studieförbundens verksamhet inom populärmusik (rock, pop, hiphop, blues, musikproduktion med mera) men eftersom avgränsningen mellan ämnen ibland är flytande finns även inslag av körsång, …