Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

5. Politik och samhälle intresserar unga

Språk är det mest populära ämnet i alla åldersgrupper, förutom bland de mellan 16 och 29 år. Det ämne som flest unga vill lära sig mer om 2018 är politik och samhälle. Ämnet har därmed gått om språk som var mest populärt även bland unga 2017. Liksom förra året är politik och samhälle det ämne där unga skiljer ut sig mest från övriga åldersgrupper. Hela fyra av tio vill lära sig mer om politik och samhälle under 2018, jämfört med 22 procent av 30-49-åringarna, 15 procent av 50-65-åringarna och bara 13 procent av de som är äldre än 65 år. Även i internationella jämförelser framstår unga i Sverige som mycket intresserade av politik. Däremot väljer många andra former för sitt engagemang än att aktivera sig i de traditionella politiska partierna. Engagemang i enskilda sakfrågor är vanligt, t. ex. miljö, feminism eller antirasism, och sociala medier spelar en allt viktigare roll.(Bäck, Bäck och Gustafsson (2014) “Ungas politiska deltagande”.) I vår undersökning framkommer även att de som vill lära mer om politik och samhälle i signifikant högre grad också vill lära sig mer om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet och inkludering.

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt mellan åren. Intresset för politik och samhälle bland dem över 65 år sjunker däremot för andra året i rad, och är nu tolv procentenheter lägre än i undersökningen 2015.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 2

Om rapporten och sammanfattning

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning.

Kapitel 3

Nästan alla vill lära mer

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård.

Kapitel 4

Språk populärast för tredje året i rad

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket.

Kapitel 6

Nyfikenheten är drivkraften

Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet.

Kapitel 7

Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ.

Kapitel 8

Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Kapitel 10

Hundra år av demokrati

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.

Kapitel 12

Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.