Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

4. Språk populärast för tredje året i rad

Språk fortsätter att för tredje året i rad vara det allra populäraste ämnet. Detta gäller oavsett utbildningsbakgrund och kön. Personer som bor i storstadsområden är mer intresserade av att lära sig språk än i övriga delar av landet. Totalt svarar 37 procent att de är intresserade av att lära sig språk under 2018. Det är visserligen en minskning med sju procentenheter sedan förra året men placerar fortfarande språk högst av alla ämnen.

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket, hela 23 procent av de språkintresserade vill fördjupa sig i spanska. Andra populära språk är engelska, 17 procent, och franska, 13 procent. Näst på tur kommer tyska, italienska och arabiska.

Även studiecirklar i svenska har ökat stort de senaste åren i och med de särskilda satsningarna på folkbildning för asylsökande. Inom studieförbunden arrangeras språkcirklar på många olika vis. Svenska i naturen, Svenska och hantverk och Svenska och grönt företagande är exempel på hur studieförbunden kombinerar språkinlärning med allt från friluftsliv till skapande och entreprenörskap.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 2

Om rapporten och sammanfattning

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning.

Kapitel 3

Nästan alla vill lära mer

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård.

Kapitel 5

Politik och samhälle intresserar unga

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt.

Kapitel 6

Nyfikenheten är drivkraften

Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet.

Kapitel 7

Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ.

Kapitel 8

Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Kapitel 10

Hundra år av demokrati

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.

Kapitel 12

Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.