Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

8. Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Varannan person svarar att de skulle vända sig till ett forum på internet på frågan om var de skulle vända sig för att lära mer om ett ämne som intresserar dem. Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Samtidigt som sex av tio unga uppger att de skulle vända sig till forum på internet för att lära sig mer (om det som intresserar dem) är det bara 28 procent av de unga som i första hand skulle vända sig till internet för att få trovärdig information om samhällsfrågor, jämfört med 34 procent totalt. De som är 16- 29 år är minst benägna av alla  ålderskategorier att söka trovärdig information om samhällsfrågor på forum och hemsidor på internet.

Fyra av tio anger att de skulle vända sig till ett studieförbund för att lära sig mer om något som intresserar dem. Det är fler än vad som skulle vända sig till exempelvis bibliotek 27 procent), vänner och familj (29 procent) eller universitet (31 procent).

Av de unga svarar 16 procent att de skulle vända sig till ett studieförbund för att lära mer om det de är intresserade av. Det är tre procentenheter färre än i förra årets undersökning. Andelen unga som skulle vända sig till vänner och familj har däremot ökat med åtta procentenheter sedan förra årets undersökning och ligger nu på 41 procent. Bland de över 65 år är andelen som skulle vända sig till vänner och familj 22 procent, men även denna har ökat med 11 procentenheter jämfört med föregående år.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 2

Om rapporten och sammanfattning

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning.

Kapitel 3

Nästan alla vill lära mer

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård.

Kapitel 4

Språk populärast för tredje året i rad

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket.

Kapitel 5

Politik och samhälle intresserar unga

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt.

Kapitel 6

Nyfikenheten är drivkraften

Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet.

Kapitel 7

Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ.

Kapitel 10

Hundra år av demokrati

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.

Kapitel 12

Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.