Ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor:

Första länken

Under årets första månader har de tio studieförbunden med stöd av ett riktat statsbidrag bedrivit uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Verksamheten har framgångsrikt ägt rum över hela landet.

Öppna rapport

Vi vet att svaret på hur människor bäst etableras finns hos dem själva.

5. Verksamhets-exempel

Sensus Stockholm-Gotland har studiecirklar för en grupp mongoliska kvinnor, och ibland även en del män, med fokus på språk, samhällsorientering och föräldraskap varje vecka, tisdag och torsdag förmiddag. Cirkelledaren Ulzii har själv bakgrund i Mongoliet. Deltagarna menar att cirklarna gjort dem till bättre och tryggare föräldrar.

I Vivalla Örebro anordnar Folkuniversitetet  studiecirklar i samarbete med föreningen Vi/Solidaritet. De arbetar med att främja integration, speciellt bland kvinnor med utländsk bakgrund. Två grupper är igång och planen är att starta två grupper till efter sommaren. I studieplanen ingår att stärka deltagarnas kunskaper i det svenska språket, informationssökning samt att skriva CV och personligt brev. Planen är också att bjuda in externa aktörer t ex folkhögskolor, Komvux, och Startcentrum.

I Örebro driver Studieförbundet Bilda en verksamhet där kvinnor från Oxhagen får lära sig körkortsteori, för att öka chanserna att få en anställning.
Genom att ta körkort får kvinnorna större möjligheter att ta sig till arbetet och ta arbeten där körkort är ett krav.

I Blekinge har Studieförbundet Vuxenskolan startat en kurs som heter Matlagning – svensk husmanskost. Kvinnorna som är med vill i förlängningen kunna arbeta inom mat- och restaurangbranschen. Cirkeln innehåller matlagning, studiebesök på kockskola och i storkök, kockar som inspiratörer, svenska, hälsa och hygien och samhällsorientering.

ABF Gästrikebygden arbetar sedan fyra år med integrationsprojektet Hand i hand. Projektet erbjuder 15 deltagare daglig verksamhet i form av svenska- och samhällskunskapsundervisning samt hantverksverksamhet. Deltagarna matchas mot projektet av Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att höja svenska- och samhällskunskaperna och man arbetar också aktivt med självstärkande aktiviteter. Målet är att hjälpa deltagarna att komma närmare arbetslivet eller vidare studier. Studieplanen och det praktiska arbetet är olika för varje grupp. Det kan handla om att skapa e-postkonto och mobilt bank-id, att få hjälp med myndighetskontakter, att orientera sig i det lokala föreningslivet eller arbeta aktivt med demokratibegreppet – allt ingår i samhällskunskapen.

 

Kapitel 1

Ett framgångsrikt koncept

De tio studieförbunden bedriver från och med 2018 uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med stöd av ett riktat statsbidrag. Studieförbunden ser den nya satsningen som viktig och välkommen.

Kapitel 2

Uppdraget är att fortsätta göra skillnad

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra för studieförbunden att intensifiera sitt arbete med att nå fram till kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning.

Kapitel 3

Metoder för jämställdhet

De tio studieförbunden arbetar aktivt för att all verksamhet ska vara jämställd och jämlik

Kapitel 4

Engagemang och ambition

Ett halvår in i satsningen är de tio studieförbunden i full gång med att genomföra och planera verksamhet. Engagemanget är stort och ambitionerna höga.

Kapitel 6

Sporrade av uppgiften

Vi är övertygade om att studieförbundens folkbildningsverksamhet för de här kvinnorna är den mest avgörande insatsen för att öppna vägar in till det svenska samhället.

Kapitel 7

Vårt budskap är lika enkelt som viktigt

De tio studieförbunden har på ett halvår etablerat en omfattande verksamhet med potential att göra långsiktig skillnad för många kvinnor. Låt inte detta bli ytterligare ett i raden av kortsiktiga projekt

Kapitel 8

Reportage: Ett nytt fönster öppnar sig

Utgå från det du kan och har med dig från hemlandet istället för att låta dig hindras av att du inte kan språket.