Vi vill i rapporten beskriva gruppen unga som varken arbetar eller studerar, belysa områden där studieförbunden redan i dag bedriver verksamhet samt föreslå några åtgärder som staten skulle kunna vidta för att utöka verksamheten.

6. Goda exempel från studieförbundens verksamheter

”Jag vill bryta mönstret”
– Jag har bott i Sverige nästan hela mitt liv, men kom inte i kontakt med folkbildningen förrän jag var 28. Jag vill nå ut till dem som är som jag var, de som står utanför folkbildningen och som inte kommer hit naturligt. Vi riktade in oss på hiphop eftersom det intresserar många i förorten, säger Gonzalo J. Reyes, verksamhetsutvecklare och grundare av Hiphop-akademien i Göteborg.

– Genom att locka med något de är intresserade av kan vi nå den typen av ungdomar som varken arbetar eller studerar, och ge dem en meningsfull tillvaro. Jag behöver bara gå tillbaka till mig själv; när jag var ung blev hiphopen min räddning.

Hiphop-akademien har funnits sedan 2003. Vi frågade först om någon av deltagarna kunde tänka sig att bli intervjuade. De svarade nej, och Gonzalo förstår dem.

– De vill inte förknippas med det längre, de har vänt blad och gått vidare i sina liv.

Hiphop-akademien är en del av Studieförbundet Vuxenskolan och har en lokal i Gamlestaden i Göteborg. Dit kommer unga som vill lära mer om de fyra elementen inom hiphop – rap, graffiti, breaking (dans) och discjockey (DJ). En del kommer på fritiden och använder Hiphop-akademien som en mötesplats och arena där det finns positiva förebilder.

Hiphop-akademien har också kunnat projektanställa några av sina deltagare, bland annat genom uppdrag på skolor och kommuner. De har till exempel lett kurser och workshops.

För några år sedan hade Hiphop-akademien en preparandutbildning i samarbete med Aniaragymnasiet. Den vände sig till skoltrötta elever som fick möjlighet att lära mer om hiphop parallellt med att de tog igen missade skolämnen. Det är något Gonzalo kan tänka sig att påbörja igen.

– Men det svåra var att kombinera två olika världar. Vi jobbar med bildning medan gymnasiet jobbar med utbildning, det krockade ibland, säger Gonzalo J. Reyes.
Text: Marja Beckman

Kapitel 1

Inledning

”Det som är särskilt för studieförbund är att vi kan arbeta med helheten. Vi har medarbetare med kompetens inom arbetsmarknad och studier samt handledar- och coachkompetens. Till detta kan vi …

Kapitel 2

Vilka är gruppen unga som varken arbetar eller studerar?

Den nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar uppskattar att gruppen är ungefär 80 000 individer i åldrarna 16-24 år.

Kapitel 3

Varför arbetar eller studerar inte den här gruppen unga?

Inom forskningen råder relativ samstämmighet om att en avklarad grundläggande utbildning (gymnasieskola) är den enskilt viktigaste faktorn för att en ung människa ska ha en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kapitel 4

Vilka insatser gör staten och kommunerna?

Insatser inom skola och arbetsmarknadspolitik.

Kapitel 5

Vad gör studieförbunden för unga som varken arbetar eller studerar?

Individuella lösningar och validering.

Kapitel 7

Goda exempel från studieförbundens verksamheter

Spelifierat lärande öppnar dörrar

Kapitel 8

Goda exempel från studieförbundens verksamheter

Hemmasittare eller folkbildad?

Kapitel 9

Vad föreslår studieförbunden?

Förslag på insatser och studiemotiverande verksamheter för unga som varken arbetar eller studerar.