Rapport:

Svenska från dag 1

Under 2015 sökte ett stort antal människor på flykt asyl i Sverige. Då visade de tio studieförbunden förmåga att mobilisera och anpassa sig efter samhällsförändringar och möta nya behov. Arbetet nådde 73 500 deltagare i 239 kommuner inom ramen för satsningen på folkbildning med asylsökande.

Öppna rapport

En dokumentation av de tio studieförbundens verksamhet med asylsökande och på asylboenden. 73 500 deltagare på fyra och en halv månader. Hösten 2015.

8. Folkbildning med asylsökande 15 augusti – 31 december 2015

Augusti

Den 15 augusti inledde samtliga tio studieförbund verksamhet med asylsökande. Det gick snabbt att engagera många människor.
Kommunikationen skedde bland annat i sociala medier och på möten. Genom sina olika kontaktnät nådde studieförbunden både aktiva i medlemsorganisationer och nya ideella krafter som tillsammans med anställd personal och arvoderade ledare startade mängder av verksamhet.

Kenneth Lundmark – Viktigt med en långsiktig struktur

Kulturen Bildningsverksamhet (Kulturens) planerade verksamhet för 200 personer och fick bidrag till 40, vilket innebar en preliminär tilldelning på 68 000 kronor för hela landet.

Så fort beskedet om fördelning kom från Folkbildningsrådet gick Kulturens ut med ett brev till alla medarbetare i landet och
svar kom in direkt. De 40 platserna tog slut fort, det blev körverksamhet i västra Götaland och allmän kulturverksamhet i Västernorrland.

Kenneth Lundmark, som är verksamhetsledare på Kulturens, tyckte att engagemanget var fantastiskt, men betonade samtidigt
vikten av att bygga upp en långsiktig och hållbar struktur. Regelverket för studiecirklar passade inte alltid.

– Det är inte alltid optimalt att köra en studiecirkel. Om det kommer 60 personer till en kör, hur rapporteras det? Dessutom kan det vara så att folk kommer och går, kommenterade Kenneth Lundmark.

Han berättade att det var tryck på verksamheten och att Kulturens kunde gasat betydligt hårdare, men medvetet valde att gå in
där de hade muskler och spridde verksamheten så att både storstad och landsbygd omfattades av satsningen. De såg också till
att det alltid fanns två ledare tillgängliga vid varje studiecirkel.

Peter Zetterman – Vi kan lotsa människor vidare

ABF Örebro län fick en tilldelning på 279 000 kronor. Ombudsman Peter Zetterman blev glad över att de nu kunde driva sin verksamhet för asylsökande med statsbidrag.

– Det är en oerhört stor utmaning, men också en stor möjlighet med de nyanlända. Ansvaret måste delas av många, säger Peter Zetterman.

Han beskrev hur människor kommer till den svenska landsbygden, som annars är dränerad på folk och där husen står tomma. Genom inflyttade flyktingar blir situationen plötsligt den motsatta, befolkningen ökar. Då behövs folkbildningsinsatser både till dem som bott länge på orten och till dem som kommer som nya. ABF öppnade dörrarna och bjöd in båda grupperna för att göra något tillsammans. Peter Zetterman menade att det är studieförbunden som kan vara på plats och möta människor från första dagen.

– När alla andra flyttar, då måste vi välkomna de som kommer. Det är så det skapas trygga möten och om inte, så ökar främlingsfientligheten. Den här situationen är ett gyllene tillfälle att förverkliga den vackra devisen om att hela Sverige ska leva.

Björn Brunnberg – Gör det enkelt, använd studieförbunden

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län fick en tilldelning på 60 000 kronor. Fem heltidsanställda och många frivilligarbetare drog igång verksamheten för asylsökande.

I Ställdalen öppnades ett café, där flyktingar togs emot och fick information.

– Vi har lokaler där människor får sitta ner, läsa tidningar, använda internet och bara vara, berättar avdelningschef Björn Brunnberg.

I södra Närke fanns det två förläggningar där det arrangerades studiecirklar i svenska och samhällsorientering. Björn tror inte att folk vet hur det är på förläggningarna. De asylsökande sitter ofta i en stor matsal i stället för att vara på sina rum. Det är ett väldigt liv med ungar och prat.

– Och där sitter högutbildade akademiker och ska lära sig svenska. Det här är ett helt nytt Sverige, ett helt nytt Europa. Vi måste anpassa oss till den nya situationen. Följa med och göra det bästa, menar Björn Brunnberg.

Kapitel 1

Om rapporten

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”.

Kapitel 2

Förord

Regeringen satsade totalt 55 miljoner kronor på ”Svenska från dag ett” via de tio studieförbunden under 2015. Argumenten för detta var studieförbundens unika kontaktnät, deras förmåga att vara flexibla och snabba, samt att verksamheten når ut i hela landet.

Kapitel 3

Bakgrund

En del av bakgrunden till behovet av en särskild satsning på asylsökande är att det krävs svenskt personnummer för att gå en statsbidragsberättigad studiecirkel. Rätten till svenska för invandrare (sfi) gäller endast personer med uppehållstillstånd, och omfattar alltså inte asylsökande.

Kapitel 5

Villkor för studieförbundens asylverksamhet

Uppdraget gäller två målgrupper; dels asylsökande oavsett boendeform och dels personer som har fått uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kapitel 6

Kommentar från regeringen till “Svenska från dag ett”

Regeringens satsning är riktad till studieförbunden eftersom vi vet att studieförbunden är bra på att möta en mångfald av människor

Kapitel 7

Reportage: Vi är med om något historiskt

På parkeringsplatsen utanför Farsta Strand Hotell i Larsboda cyklar en pojke runt på en silverfärgad cykel, två flickor leker på marken med stenar och på bänken vid ingången sitter tre …