Rapport:

Svenska från dag 1

Under 2015 sökte ett stort antal människor på flykt asyl i Sverige. Då visade de tio studieförbunden förmåga att mobilisera och anpassa sig efter samhällsförändringar och möta nya behov. Arbetet nådde 73 500 deltagare i 239 kommuner inom ramen för satsningen på folkbildning med asylsökande.

Öppna rapport

En dokumentation av de tio studieförbundens verksamhet med asylsökande och på asylboenden. 73 500 deltagare på fyra och en halv månader. Hösten 2015.

2. Förord

Under 2015 kom ett stort antal människor på flykt och sökte asyl i Sverige. Det var människor som redan gjort några av de svåraste valen i livet, som tvingats lämna sitt hem för en osäker framtid.

Det är omvälvande att befinna sig på en ny plats, inte behärska språket, och söka asyl utan att veta vad beskedet ska bli. Väntan och bristen på sysselsättning kan vara kvävande. Utöver akuta behov som mat och boende infinner sig raskt ett behov av sammanhang, av att byta en osäkerhet mot gemenskap och trygghet. Nya kontakter och ny kunskap blir avgörande för hur ens situation utvecklas.

Samtidigt som antalet flyktingar ökade, steg också viljan hos den inhemska befolkningen att hjälpa till. Tusentals människor engagerade sig för ett värdigt mottagande.

Ministern med ansvar för folkbildning, Aida Hadzialic, uttryckte att människor som jobbar med folkbildning i vardagen är en viktig resurs i mottagandet av nyanlända. De tio studieförbunden fick ett särskilt statsanslag och kunde bidra genom att skapa studiecirklar och andra aktiviteter för vuxna asylsökande. Regeringen satsade totalt 55 miljoner kronor på ”Svenska från dag ett” via de tio studieförbunden under 2015. Argumenten för detta var studieförbundens unika kontaktnät, deras förmåga att vara flexibla och snabba, samt att verksamheten når ut i hela landet.

Hösten 2015 visade de tio studieförbunden sin förmåga att mobilisera och anpassa sig efter samhällsförändringar och möta nya behov. Det resulterade i 73 500 deltagare i 239 kommuner inom ramen för satsningen på folkbildning med asylsökande. Den här rapporten är ett sätt att kartlägga hur de tio studieförbunden kunde göra det möjligt.

Tack till alla medverkande i rapporten. Tack till er som gjort insatser inom ramen för ”Svenska från dag ett”. Verksamheten växer och utvecklas, och nu finns många nya aktiva medskapare som vi är mycket stolta över att ha med i folkbildningen.

David Samuelsson
Generalsekreterare Studieförbunden
Stockholm februari 2016

Kapitel 1

Om rapporten

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”.

Kapitel 3

Bakgrund

En del av bakgrunden till behovet av en särskild satsning på asylsökande är att det krävs svenskt personnummer för att gå en statsbidragsberättigad studiecirkel. Rätten till svenska för invandrare (sfi) gäller endast personer med uppehållstillstånd, och omfattar alltså inte asylsökande.

Kapitel 5

Villkor för studieförbundens asylverksamhet

Uppdraget gäller två målgrupper; dels asylsökande oavsett boendeform och dels personer som har fått uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kapitel 6

Kommentar från regeringen till “Svenska från dag ett”

Regeringens satsning är riktad till studieförbunden eftersom vi vet att studieförbunden är bra på att möta en mångfald av människor

Kapitel 7

Reportage: Vi är med om något historiskt

På parkeringsplatsen utanför Farsta Strand Hotell i Larsboda cyklar en pojke runt på en silverfärgad cykel, två flickor leker på marken med stenar och på bänken vid ingången sitter tre …