Rapport:

Svenska från dag 1

Under 2015 sökte ett stort antal människor på flykt asyl i Sverige. Då visade de tio studieförbunden förmåga att mobilisera och anpassa sig efter samhällsförändringar och möta nya behov. Arbetet nådde 73 500 deltagare i 239 kommuner inom ramen för satsningen på folkbildning med asylsökande.

Öppna rapport

En dokumentation av de tio studieförbundens verksamhet med asylsökande och på asylboenden. 73 500 deltagare på fyra och en halv månader. Hösten 2015.

6. Kommentar från regeringen till “Svenska från dag ett”

Vi har i dag ett stort antal människor som kommer till Sverige från krig och förtryck. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att göra deras första tid i Sverige så bra som möjligt och underlätta etableringen i samhället och i arbetslivet. Svenska språket är den viktigaste nyckeln till etablering. Därför har regeringen initierat det vi kallar ”Svenska från dag ett” där asylsökande och nyanlända som bor på anläggningsboende ska kunna stärka sina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Regeringens satsning är riktad till studieförbunden eftersom vi vet att studieförbunden är bra på att möta en mångfald av människor. Att studieförbunden har erfarenhet av verksamhet för asylsökande och nyanlända, når ut i alla landets delar,
kan vara flexibla och kan rigga en ny verksamhet snabbt är förstås viktiga faktorer. Dessutom är studieförbundens skiftande verksamhet en styrka i sig och den goda kontakten med det omgivande civilsamhället gör det möjligt för dem som tar del av svenska från dag ett att få nya vägar in i det svenska samhället.

De som jobbar med folkbildning i vardagen är viktiga; för bildningen, för att bygga gemenskap mellan människor och för att lyfta människors kunskaper. I arbetet med asylsökande och nyanlända är den fria och frivilliga folkbildningen en oerhörd resurs.
Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapsminister med ansvar för folkbildning

Kapitel 1

Om rapporten

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”.

Kapitel 2

Förord

Regeringen satsade totalt 55 miljoner kronor på ”Svenska från dag ett” via de tio studieförbunden under 2015. Argumenten för detta var studieförbundens unika kontaktnät, deras förmåga att vara flexibla och snabba, samt att verksamheten når ut i hela landet.

Kapitel 3

Bakgrund

En del av bakgrunden till behovet av en särskild satsning på asylsökande är att det krävs svenskt personnummer för att gå en statsbidragsberättigad studiecirkel. Rätten till svenska för invandrare (sfi) gäller endast personer med uppehållstillstånd, och omfattar alltså inte asylsökande.

Kapitel 5

Villkor för studieförbundens asylverksamhet

Uppdraget gäller två målgrupper; dels asylsökande oavsett boendeform och dels personer som har fått uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kapitel 7

Reportage: Vi är med om något historiskt

På parkeringsplatsen utanför Farsta Strand Hotell i Larsboda cyklar en pojke runt på en silverfärgad cykel, två flickor leker på marken med stenar och på bänken vid ingången sitter tre …