Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I 2017 års upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

3. Språk är populärast

Det populäraste ämnet 2017 är språk. Det var det också i 2016 års undersökning. Detta gäller oavsett utbildningsbakgrund, ålder, yrke och kön. Personer som bor storstadsområden är mer intresserade att lära sig mer språk än i övriga delar av landet.

Totalt svarar 44 procent av de tillfrågade att de är intresserade av att lära sig nya språk under 2017. Det är också det mest populära ämnet bland dem mellan 16–29 år (48 procent) samt dem mellan 50–64 år (48 procent). Bland de mellan 30–49 år (39 procent) är intresset relativt stort, men ändock lägre.

Intresset för språk märks tydligt hos de tio studieförbunden i och med den stora efterfrågan på studiecirklar i exempelvis franska, italienska, kinesiska, koreanska och engelska. Varje år genomförs ungefär 44 000 olika studiecirklar inom humaniora – där språk är en absolut majoritet – hos de tio studieförbunden.

Språk är ett ämne som uppmuntrar till möten och kontakter med nya människor och kulturer. Folkbildningens mångfald av verksamhetsformer och ämnen möjliggör lärande och verkar språkfrämjande. Hos de tio studieförbunden runt om i landet arrangeras språkcaféer, workshops, studiecirklar, studiebesök och stadsvandringar som uppmuntrar till lärande av nya språk.

Kapitel 1

Vad vill människor lära sig mer om? Hur vill de lära sig?

Generalsekreteraren inleder.

Kapitel 2

Bildningstrender 2017

Många av resultaten i undersökningen visar att det finns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga.

Kapitel 4

Studiecirkeln: En mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

Förutom språk är också mat och dryck, hälsa och friskvård samt data, IT och teknik populära ämnen bland allmänheten.

Kapitel 5

Unga och samhällsintresset

Intresset hos unga att lära sig mer om samhälle och politik har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2016. Samtidigt har intresset bland de över 65 år sjunkit med nio procentenheter.

Kapitel 6

Störst av allt är nyfikenheten

För de flesta är nyfikenhet drivkraften bakom att de vill lära sig nya saker. Undersökningen visar dock att nyfikenhet är viktigare för yngre personer än för äldre.

Kapitel 7

Vi vill lära tillsammans

På frågan hur personen skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest att de vill delta i en studiecirkel, totalt 41 procent av de svarande.

Kapitel 8

Rum för bildning över hela landet

De tio studieförbundens lokaler, personal, kultur och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga 290 kommuner.