Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I 2017 års upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

4. Studiecirkeln: En mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

Förutom språk är också mat och dryck, hälsa och friskvård samt data, IT och teknik populära ämnen bland allmänheten. Det märks inte minst i den mängd studiecirklar som arrangeras varje dag – året om – i landets alla kommuner. Det finns inte bara en stor spännvidd av ämnen utan även en omfattande fördjupning. Totalt arrangeras omkring 276 000 studiecirklar med totalt 1,7 miljoner deltagare varje år hos de tio studieförbunden.

En tydlig trend i årets Bildningstrender är ungas stora engagemang för att lära sig mer om många olika saker. Utav alla 28 möjliga ämnesförslag är intresset för 20 av dessa signikant högre bland yngre. Det är anmärkningsvärt att intresset att lära sig nya saker är betydligt större bland unga än i andra ålderskategorier.

Det finns en märkbar bildningstörst hos unga.Det är också tydligt i ungas deltagande i de tio studieförbundens verksamhet: hos oss startar unga människor studiecirklar, arrangerar kulturprogram och deltar i evenemang. Ungas engagemang får ofta utlopp i olika föreningar och organisationer som har samarbeten med någon av de tio studieförbunden.

I endast ett fall visar de mellan 16–29 år signifikant mindre intresse för att lära sig mer om något och det gäller ämnena historia och släktforskning. Det vill endast 17 procent av de unga lära mer om, vilket kan jämföras med att dessa ämnen intresserar mer än var tredje av de över 50 år.

Ämnen som engagerar betydligt er yngre är exempelvis religion och livsåskådningsfrågor, skrivande, böcker och litteratur, hållbar utveckling, trädgård, odling och jordbruk samt foto, film och media. Unga i södra Sverige är signifikant mer intresserade av friluftsliv och natur medan unga i västra Sverige vill lära mer om mode och kläder, unga i Stockholm väljer hållbar utveckling och unga i Småland vill mer än andra lära sig mer om sociala medier och internet.

Ämnen som engagerar unga mer än äldre:

 • Hälsa och friskvård
 • Ekonomi, redovisning och juridik
 • Politik och samhälle
 • Friluftsliv, skog och ske
 • Hållbar utveckling
 • Mänskliga rättigheter
 • Foto, lm och media
 • Relationer och familj
 • Skrivande
 • Sång och musik
 • Sport/Idrott
 • Cirkelledarutbildning och ledarskap
 • Jämställdhet och inkludering
 • Religion och livsåskådningsfrågor
 • Föreningskunskap och mötesteknik
 • Bilar och båtar
 • Kläder/skor/mode
 • Resor och geografi
 • Böcker och litteratur
 • Djur och natur

I Bildningstrender 2016 angav den yngre åldersgruppen att de helst ville lära sig mer om mat och dryck, totalt 49 procent. I år angav bara 33 procent av de mellan 16-29 år att de är intresserade av att lära sig mer om mat och dryck. Det tyder på att yngre har en större benägenhet att ändra sina val från år till år och därmed är snabbare på att följa trender och testa nya saker. Inom de andra åldersgrupperna är intresseområdena mer konstanta över tid.

Kapitel 1

Vad vill människor lära sig mer om? Hur vill de lära sig?

Generalsekreteraren inleder.

Kapitel 2

Bildningstrender 2017

Många av resultaten i undersökningen visar att det finns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga.

Kapitel 3

Språk är populärast

Det populäraste ämnet 2017 är språk. Personer som bor storstadsområden är mer intresserade att lära sig mer språk än i övriga delar av landet.

Kapitel 5

Unga och samhällsintresset

Intresset hos unga att lära sig mer om samhälle och politik har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2016. Samtidigt har intresset bland de över 65 år sjunkit med nio procentenheter.

Kapitel 6

Störst av allt är nyfikenheten

För de flesta är nyfikenhet drivkraften bakom att de vill lära sig nya saker. Undersökningen visar dock att nyfikenhet är viktigare för yngre personer än för äldre.

Kapitel 7

Vi vill lära tillsammans

På frågan hur personen skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest att de vill delta i en studiecirkel, totalt 41 procent av de svarande.

Kapitel 8

Rum för bildning över hela landet

De tio studieförbundens lokaler, personal, kultur och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga 290 kommuner.