Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I 2017 års upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

5. Unga och samhällsintresset

Det ämne som särskiljer sig mest 2017 är politik och samhälle då fyra av tio unga vill lära sig mer om det. Det skiljer dem från de övriga ålderskategorierna där endast 17 procent av 30–49-åringarna, 20 procent av 50–65-åringarna och 16 procent av de som är äldre än 65 år vill lära sig mer om politik och samhälle under året.

Intresset hos unga att lära sig mer om samhälle och politik har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2016. Samtidigt har intresset bland de över 65 år sjunkit med nio procentenheter, vilket ökar skillnaderna mellan ålderskategorierna.

Även andra undersökningar visar på att unga har ett stort intresse för samhälle och politik. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) undersökningar har de ungas intresse för politik, samhälle och omvärld legat relativt konstant på omkring 60 procent från 2004 till i dag.

Det är tydligt att viljan lära mer och engagera sig är stor hos unga. Sociala medier har på olika sätt gjort det lättare att uttrycka sin åsikt och delta i politiska aktiviteter. Ungas politiska engagemang har ökat samtidigt som användningen av sociala medier har ökat och er och er unga arbetar ideellt.

Ett exempel på engagemang är olika typer av fora och mötesplatser på exempelvis Facebook. Där kan en stor blandning av människor mötas för att hjälpa och stötta varandra på olika sätt. Där kan även engagemang för andra få utlopp till exempel genom olika typer av insamlingar och demonstrationer.

Kapitel 1

Vad vill människor lära sig mer om? Hur vill de lära sig?

Generalsekreteraren inleder.

Kapitel 2

Bildningstrender 2017

Många av resultaten i undersökningen visar att det finns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga.

Kapitel 3

Språk är populärast

Det populäraste ämnet 2017 är språk. Personer som bor storstadsområden är mer intresserade att lära sig mer språk än i övriga delar av landet.

Kapitel 4

Studiecirkeln: En mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

Förutom språk är också mat och dryck, hälsa och friskvård samt data, IT och teknik populära ämnen bland allmänheten.

Kapitel 6

Störst av allt är nyfikenheten

För de flesta är nyfikenhet drivkraften bakom att de vill lära sig nya saker. Undersökningen visar dock att nyfikenhet är viktigare för yngre personer än för äldre.

Kapitel 7

Vi vill lära tillsammans

På frågan hur personen skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest att de vill delta i en studiecirkel, totalt 41 procent av de svarande.

Kapitel 8

Rum för bildning över hela landet

De tio studieförbundens lokaler, personal, kultur och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga 290 kommuner.